Det här framgår av en undersökning som chefen för Folkpensionsanstaltens forskningsteam Jenni Blomgren och forskaren Sauli Jäppinen har gjort.Arbetare är ofta sjukskrivna för problem i hållnings- och rörelseorganen, det vill säga rygg, nacke, armar och ben, medan lägre tjänstemän och arbetslösa vanligen har mentala problem.

Blomgren och Jäppinen utredde den socioekonomiska bakgrunden till längre sjukdomsperioder som Folkpensionsanstalten ersätter, det vill säga minst 12 dagars sjukfrånvaro.Undersökningen omfattade personer i åldrarna 25 62 år. Samplet var 70 procent av finländarna i arbetsför ålder, det vill säga 1,6 miljoner finländare.