Enligt Pro Luomu sålde detaljhandeln ekologiska livsmedel för nästan 300 miljoner euro under perioden juli 2016–juni 2017, en ökning på 15 procent jämfört med samma period året innan. Helhetsförsäljningen ökade samtidigt med bara en procent.

Den mest populära ekologiska produkten i mataffärerna är ekologiska ägg. 15 procent av äggförsäljningens värde kommer från ekologiska ägg.

– Det är också intressant att försäljningen av ekologisk mjölk ökar samtidigt som mjölkförsäljningen totalt sett minskar, säger Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila.

En färsk ekologisk barometer visar att över hälften av konsumenterna köper ekologisk mat minst en gång i månaden. Andelen konsumenter som köper ekomat regelbundet har sedan 2010 ökat med ungefär tio procentenheter. 28 procent av dem som svarade köper ekologiska produkter minst en gång i veckan.

Kantar TNS genomförde barometern på beställning av Pro Luomu. Drygt 1.000 konsumenter svarade på enkäten.