Professor Jessica Rosenholm belönas för sina forskningsinsatser av Stiftelsen för Åbo Akademi på delegationens höstmöte i Vasa i går kväll.

Rosenholm, född 1977 i Åbo, disputerade i fysikalisk kemi vid Åbo Akademis tekniska fakultet 2008. Hon har varit postdoktoral forskare och projektledare vid Shanghai Jiao Tong University i Kina.

Rosenholm är också docent i biomedicinsk nanoteknologi vid Åbo Akademi och leder en tvärvetenskaplig och internationell forskningsgrupp. Gruppen utvecklar nano­material och undersöker hur nanomediciner kan effektivera och underlätta läkemedelsutvecklingen.

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades 1917.

Ändamålet är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi och att främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.