Organisationerna Samaria, Työttömien keskusjärjestö och Finlands Röda Kors får sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för genomföra mathjälp fram till utgången av 2020.

Tonvikten vid beviljandet låg på att stödja verksamhet hos föreningar som ger mathjälp och utvecklingen av denna verksamhet enligt riksomfattande enhetliga grunder. Man ville även säkerställa den geografiska täckningen.

Röda Korset erhöll 78 000 euro, Työttömien keskusjärjestö 122 000 euro och Samaria 1 000 000 euro.