Överbefälhavarens dagorder Nr 4

Helsingfors den 4 juni 2023

Rysslands brutala invasion av Ukraina har påmint oss finländare om det omätliga värdet av fred och frihet. Ingen vill ha krig, men det är klokast att förbereda sig för det värsta. Viljan att leva i fred och att beslutsamt skydda det som är vårt är utmärkande för oss finländare.

Under hela sin historia har Försvarsmakten utfört sitt uppdrag med tanke på det viktigaste – att trygga befolkningens livsbetingelser och vårt lands självständighet. Grunden för vårt försvar och vår försvarsvilja utgörs av värnplikten. Den har förankrat Försvarsmakten i det finländska samhället och gjort varje finländare till en orubblig försvarare av sitt land. Vi kommer att fortsätta att bygga på denna grund.

Anslutningen till försvarsalliansen Nato inledde en ny era i vårt lands historia. Finland kommer även framöver att försvaras främst av finländare, men tillsammans med våra allierade. Finlands mest betydande bidrag till Natos kollektiva avskräckning och försvar kommer att vara försvaret av vårt eget territorium. Samtidigt bär vi ansvar för Natos gemensamma förpliktelser och deltar aktivt i utvecklingen av alliansen.

Försvarsmakten kommer även i framtiden att oförtröttligt arbeta för Finlands säkerhet. Ett omfattande arbete pågår för att samordna vårt försvar med Natos gemensamma försvar. Det kommer att ta tid, men vi kan se på framtiden med tillförsikt.

Finländarna har alltid förstått att frihet och säkerhet inte är en självklarhet. Vi värnar med tacksamhet och respekt om arvet efter veteranerna och de generationer som byggde upp vårt land. Tack vare det får vi leva i ett land som är bra på alla sätt. Vi vill lämna samma arv till kommande generationer.

Som överbefälhavare är jag stolt över det ansvar och engagemang som Finlands försvarsmakt och alla finländare som deltagit i det nationella försvarsarbetet har visat. Må samma ansvarskänsla och engagemang fortsätta även nu när Finland är medlem i Nato.

Försvarsmaktens överbefälhavare
Republikens president