Chefen för polisens trafiksäkerhetscentral Dennis Pasterstein säger till tidningen att de höjda bötesbeloppen har fungerat som skrämselmetod. Enligt Pasterstein har antalet uppmätta fortkörningar vid stolpkamerorna minskat med cirka 16 procent under september-oktober. Under hela året har kamerorna reagerat på fortkörningar mer än någonsin tidigare. Pasterstein uppskattar att kamerorna har reagerat och tagit en bild av fortkörare cirka 650 000 gånger, vilket är en tredjedel mer än genomsnittet för åren 2010–2014. Men det betyder inte att antalet personer som kör för fort har ökat lika mycket. Den största orsaken till ökningen är att kamerorna numera registrerar alla bilar som kör minst 3 kilometer i timmen för fort. Vid små fortkörningar skickar polisen bara hem en anmärkning.