Handen på hjärtat

En podd om relationen till oss själva och andra. Funderar du på sex, relationer, föräldraskap eller existentiella frågor? Känns livet extra tufft eller pirrigt? Vill du bolla en viktig fråga med en expert? Skriv i frågelådan på våra sajter. Varannan lördag kommer ett nytt poddavsnitt och varannan lördag publiceras textsvar på VBL:s och ÖT:s sajter, appar och tidningar. Programledare: Jeanette Östman.

Alla avsnitt

14.06.2024

"Är det så här som ett långt förhållande ska vara?"

Österbottens tidning & Vasabladet Kan man jämföra ett långvarigt förhållande med att ömsa hud? Efter en tid har alla celler bytts ut men kärleken finns ändå kvar. Eller är det längre samma kärlek? I dagens avsnitt pratar Jeanette Östman och filosofen Camilla Kronqvist om fö rhållanden över tid men också om vi måste ha ett förhållande. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

31.05.2024

"Spelar ingen roll hur rätt jag har om den andra inte känner att jag bryr mig"

Österbottens tidning & Vasabladet Hur ska liberalt sinnade och konservativt troende kunna samexistera i Österbotten? Har vi missförstått tvistefrågorna om exempelvis homosexualitet och kvinnliga präster om vi tror att det går att komma fram till ett slutgiltigt svar som all a kan omfatta? Hur ska individen göra om hen inte blir accepterad för den hen är eller utsätts för aga i kristendomens namn? I dagens poddavsnitt pratar Jeanette Östman och prästen Daniel Björk om synen på Österbotten som ett konservativt bibelbälte. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

17.05.2024

"Jag vill inte ha lika mycket sex som min partner"

Österbottens tidning & Vasabladet Hur väcker vi den sexlust som slumrar eller rent av somnat in? Går sexlusten att uppväcka från de döda? Vems ansvar är det att hålla lusten vid liv? I dagens avsnitt pratar Jeanette Östman och sexualterapeuten Malin Wiik-Norrman om de fysio logiska och psykologiska aspekterna av lusten. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

03.05.2024

"Martyrskap är ett sätt att manipulera"

Österbottens tidning & Vasabladet Att vara bitter eller martyr är inget lyckat koncept för att få uppmärksamhet, empati eller förståelse. Ändå kan det handla om en sådan önskan då exempelvis en förälder osakligt kritiserar eller domdera över sina vuxna barn. I dagens poddav snitt pratar Jeanette Östman och familjepsykoterapeuten Heikki Kurkiala om när en förälder går över gränsen och skuldbelägger sina barn. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

19.04.2024

"Vanor är svåra att förändra då vi är beroende av dem"

Österbottens tidning & Vasabladet I dagens poddavsnitt pratar Jeanette Östman och filosofen Camilla Kronqvist om klimatsmarta val i vardagen. Varför är det så svårt att göra det som är rätt och hur ska vi tampas med känslor av otillräcklighet? Hur kan vi hitta balans mellan att göra tillräckligt stora klimatinsatser så att vi kan känna oss nöjda och samtidigt öka våra ansträngningar för klimatet? Räcker det att vi byter till mera miljövänlig teknik eller måste vi skapa nya sätt att orientera oss i tillvaron? Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

05.04.2024

“Skam kan göra det svårt att stiga ut ur ensamhetsbubblan"

Österbottens tidning & Vasabladet Människan är ett flockdjur. Hur ska vi hantera upplevelser av ensamhet och känslan av skam som kan ackompanjera den? Hur långt kan vi utvecklas och förändras som människa utan att vi blir någon helt annan? Varför ryggar en del tillbaka infö r en ensam människa som om vi var rädda för att ensamhet smittar? Prästen Daniel Björk pratar om vårt behov av andra människor. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

22.03.2024

“Det bästa är att berätta för sin partner - innan någonting har hänt”

Österbottens tidning & Vasabladet Vad är egentligen otrohet? Vilka chanser har ett förhållande som börjat som en otrohetsaffär att övergå i ett stabilt förhållande där parterna litar på varandra? Familjepsykoterapeuten Heikki Kurkiala har jobbat med olika par och märkt vilk a faktorer som kan öka risken för otrohet, och hur ett förhållande kan återhämta sig. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

08.03.2024

“Det måste inte alltid finnas kärlek i sex”

Österbottens tidning & Vasabladet Det måste inte alltid finnas kärlek i sex - men nog trygghet. Det är viktigt att ta destruktiva drag i sexlivet på allvar. Hur lätt eller svårt är det att veta när ens partner är med på sex? Vad kan jag som kompis göra om jag misstänker att min vän utsätts för psykiskt våld i sin relation? Hur kan jag förändra mitt beteende om jag är den som utsätter min partner för ett kränkande beteende? Sexualterapeuten Malin Wiik-Norrman betonar betydelsen av samtycke också i långa relationer. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

23.02.2024

“Att tvivla på kärleken handlar många gånger om att vi tvivlar på vår egen förmåga till kärlek”

Österbottens tidning & Vasabladet Vad innebär det att älska en annan människa eller sig själv? Får vi brista i kärlek? Vad menar vi när vi talar om närhet till en annan människa? Vi följer lätt ingrodda tankebanor och den breda strömmen också i fråga om kärlek och relatione r. Filosofen Camilla Kronqvist vill att vi tänker själva. På det sättet kan vi fördjupa vår förståelse för kraften som kärleken kan ge oss. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

09.02.2024

"Österbottniska män av tradition inte varit bra på att prata om känslor"

Österbottens tidning & Vasabladet Vi är stolta över näringslivet i Österbotten för dess mångsidighet och resiliens, anpassningsförmåga och motståndskraft. Prästen Daniel Björk tycker att vi också skulle kunna applicera det tänket på hur vi uppfostrar våra barn. Där ingår at t prata om känslor. Det här är framför allt någonting som österbottniska män kan bli bättre på. Handen på hjärtat är en podd från Österbottens Tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman.

26.01.2024

"Vi är himla bra på att ligga men dåliga på att prata om ligget"

Österbottens tidning & Vasabladet Vi översköljs av intryck kopplade till sex men saknar ofta forum att prata om vilka tankar och känslor intrycken väcker. Vi behöver bli bättre på att prata om sex och sexualitet hemma vid köksbordet, säger sexualterapeuten Malin Wiik-Norrma n. I dagens poddavsnitt pratar vi också om hur ett visst mått av egoism är avgörande för att vi ska kunna njuta av sex. Handen på hjärtat är podd från Österbottens tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman

10.01.2024

”Vill jag fortfarande? kan vara en tung men nödvändig fråga”

Österbottens tidning & Vasabladet Det kan vara smärtsamt och upplevas som hotfullt att ställa oss frågan om vi fortfarande vill vara tillsammans med vår partner. Frågan är ändå viktig om man upplever att man glidit ifrån varandra och inte har så mycket gemensamt längre. Det säger familjepsykoterapeuten Heikki Kurkiala. I dagens poddavsnitt pratar vi också bland annat om betydelsen av fysisk beröring som ett sätt att kommunicera. Handen på hjärtat är podd från Österbottens tidning och Vasabladet. Redaktör: Jeanette Östman