Coronaläget i Finland
Nyhetsbild
Inrikes

THL: 114 nya fall av covid-19 på lördagen

På Åland är incidensen för coronavirusets spridning 0, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Nyhetsbild
Inrikes

Coronapandemin skar ner migrationen till Finland – i fjol sökte irakier flitigast om medborgarskap

Inte bara i Finland kan man urskilja en tydlig nedgång i migrationssiffrorna under fjolåret. På grund av coronapandemin och dess reserestriktioner gällde samma trend även i övriga delar av Europa.

Nyhetsbild
Inrikes

Institutet för hälsa och välfärd: 47 nya fall i Finland

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 26,9.

Nyhetsbild
Inrikes

Fler frias från coronatest vid inresa till Finland

Ett gott vaccinskydd och nya anvisningar från Europeiska smittskyddsmyndigheten leder till lättare anvisningar för inresa till Finland.

Nyhetsbild
Inrikes

Allt färre coronafall – men experterna varnar för nya smittkedjor också under sommaren

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet borde Finland eftersträva en vaccinationstäckning på 80 procent.

Nyhetsbild
Inrikes

Coronafallen minskar igen – 93 nya fall på torsdagen

Coronaincidensen fortsätter sjunka i Finland.

Nyhetsbild
Inrikes

Nu ska beväringarna massvaccineras

Vaccineringarna är frivilliga, men Försvarsmakten rekommenderar att alla beväringar vaccineras.

Nyhetsbild
Inrikes

Incidenstalet noll på Åland

På Åland är incidensen för coronavirusets spridning 0, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Nyhetsbild
Inrikes

113 nya coronafall

Incidensen är just nu högst i Helsingfors och Nyland, Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten.

Nyhetsbild
Inrikes

Tullen undersökte munskydd – inga betydande brister upptäcktes

Tullen har undersökt 13 olika återanvändbara munskydd av tyg och engångsmunskydd av fibertyg som saknar CE-märkning. Största delen överensstämmer med kraven. Endast munskyddens förpackningar hade en del brister.

Nyhetsbild
Inrikes

Allt vanligare med coronatest hemma – men myndigheterna varnar för risker

Ett antigentest identifierar smittan bäst när det har gått högst 5 dagar sedan symptomen började.

Nyhetsbild
Inrikes

Pfizer-Biontech vill testa vaccin på finländska barn – ansvarig forskare Mika Rämet: Osannolikt med överraskande biverkningar

Kring 300 barn i Finland söks till ett internationellt forskningsprojekt som ska utreda om Pfizer-Biontechs coronavaccin kan ges till barn under 12 år.

Nyhetsbild
Inrikes

Finland deltar i forskning om coronavaccinering av barn – letar efter frivilliga

Forskare i Finland letar efter kring 300 barn till ett globalt forskningsprojekt om coronavaccinering av barn.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: 68 nya coronafall på söndagen

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat dagens coronasiffror.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: 120 nya coronafall på lördagen – 2,6 miljoner finländare har fått sin första vaccindos

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat dagens coronasiffror.

Nyhetsbild
Utrikes

Estland rasar över Finlands reserestriktioner

Estlands premiärminister Kaja Kallas kallade Finlands ambassadör Timo Kantola till överläggningar på fredagen.

Nyhetsbild
Inrikes

125 nya fall av covid-19

Under 2 000 fall av covid-19 har rapporterats under de senaste två veckorna.

Nyhetsbild
Inrikes

Helt vaccinerade kan skippa munskydd – men bara under vissa förutsättningar

Institutet för hälsa och välfärd mildrar munskydds- och avståndsdirektiven för de som fått två doser vaccin.

Nyhetsbild
Lokalt

Sjukhusepidemin i Egentliga Tavastland: 17 personer har dött

I maj drabbades Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt hårt av coronaviruset. Den indiska varianten fick fäste och inte ens de som fått dubbeldos vaccin gick säkra.

Nyhetsbild
Inrikes

Inreserestriktionerna fortsätter till den 27 juni

Gränskontrollerna förlängs, men vissa ändringar görs. En del arbetsresor med flyg tillåts och definitionen av släktskap utvidgas.

Nyhetsbild
Inrikes

Pandemin kan pågå i tre år – utomhustillställningar är tillåtna överallt i Finland

Enligt den uppdaterade hybridstrategin kan tillställningar nu ordnas utomhus – oberoende av i vilken fas av coronasmitta en region befinner sig i.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: 143 nya coronafall på torsdagen

Sammanlagt 92 913 fall har rapporterats sedan början av epidemin.

Nyhetsbild
Inrikes

"Läget i Sverige ett av de mest utmanande i hela Europa" – "Viktigt att alla som kan tar vaccin"

DIREKTRAPPORTERING. Följ den senaste informationen om coronaläget i Finland och internationellt.

Nyhetsbild
Inrikes

128 nya coronafall på onsdagen

Nu har sammanlagt 2 476 000 finländare fått sin första dos coronavaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

Uppdaterade vaccinationsrekommendationer – Institutet för hälsa och välfärd ger gravida grönt ljus

Institutet för hälsa och välfärd framhåller att graviditet kan medföra en större risk för att insjukna allvarligt i covid-19.

Nyhetsbild
Inrikes

Ny undersökning: Även ovaccinerade skyddas av vaccin

– Vår forskning visar tydligt att vacciner också skyddar ovaccinerade vuxna som bor i samma hushåll som en vaccinerad, säger Mika Kortelainen, professor i hälsoekonomi vid Åbo universitet som är part i forskningsprojektet.

Nyhetsbild
Inrikes

Social- och hälsovårdsministeriet: Säkerhetsavståndet på två meter slopas utomhus

De temporära lagparagraferna som möjliggör begränsningar i restaurangernas verksamhet hålls i kraft till slutet av året, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Nyhetsbild
Inrikes

Fritt att sammanstråla i östra och västra Nyland nästa vecka

Regionförvaltningsverket bereder ändringar i begränsningarna av sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Nyhetsbild
Inrikes

182 nya coronafall på fredagen

Över 2 375 000 finländare har hittills fått sin första dos coronavaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

Epidemiläget står och stampar – indiska varianten orsakar lokala smittkluster

Hälsomyndigheterna informerade om coronaläget på torsdagen. Läget just nu beskrivs som tudelat – precis när smittläget lugnar sig på en ort blossar det upp någon annanstans.

Nyhetsbild
Inrikes

98 nya fall av covid-19 – läget fortfarande värst i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbotten är fortsättningsvis värst drabbat med en incidens på över 200.

Nyhetsbild
Inrikes

Rapport: Finland tar i bruk coronaintyg i juli – myndigheterna informerade om coronaläget

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar om den senaste utvecklingen i coronaepidemin i dag, torsdag, klockan 9.30.

Nyhetsbild
Inrikes

Finlands coronaplan uppdateras – möjligt ordna större sommarevenemang på många håll

Social- och hälsovårdsministeriet utlovar märkbara lättnader vad gäller arrangering av evenemang. Dock får arrangörer som ordnar tillställningar inomhus i svårt virusdrabbade områden ännu vänta innan begränsningarna lättas.

Nyhetsbild
Inrikes

Nationella vaccinationsintyg hittas nu på tjänsten Kanta

Det nationella coronavaccinationsintyget ska bland annat underlätta resande. Trots det är rekommendationen fortfarande att undvika onödiga utlandsresor.

Nyhetsbild
Inrikes

Institutet för hälsa och välfärd: 220 nya fall av covid-19

Coronaviruset sprids snabbast i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Nyhetsbild
Inrikes

Indiska varianten bakom sjukhusepidemin i Egentliga Tavastland – smittar trots skyddsutrustning och vaccin

Det har bekräftats att sjukhusepidemin i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt orsakats av den så kallade indiska coronavirusvarianten.

Nyhetsbild
Inrikes

Nyfödda smittas inte lika lätt av coronaviruset tack vare sina slemhinnor

Tidigare studier har visat att barn inte smittas lika lätt av coronaviruset som vuxna. Ny finsk studie visar varför samma sak gäller för nyfödda.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: 125 nya coronafall

Sammanlagt 91 744 personer har testats positivt sedan epidemins början.

Nyhetsbild
Inrikes

93 nya coronafall – färre vårdas på sjukhus

Ytterligare sju dödsfall har rapporterats.

Nyhetsbild
Inrikes

Restriktionerna för allmänna sammankomster lättas på i Södra Finland

– I områden där coronaläget blir bättre kommer begränsningarna gradvis att hävas, säger Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: 93 nya coronafall i Finland

Sammanlagt 91 619 fall av covid-19 har konstaterats sedan början av epidemin.

Nyhetsbild
Inrikes

121 nya coronafall på söndagen

Över 2 267 000 finländare har nu fått sin första dos coronavaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

248 nya coronafall på lördagen

Över 2 225 000 finländare har redan fått sin första dos coronavaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

211 nya coronafall – närmare 40 procent av Finlands befolkning är vaccinerad

Mellersta Österbotten har för tillfället den högsta incidensen.

Nyhetsbild
Inrikes

Minister Kiuru: "Jag har presenterat ett förslag som innebär betydande lättnader för evenemangsbranschen"

Regeringen har den här veckan fått ta del av familje- och omsorgsminister Krista Kiurus förslag för hur evenemangsbranschens coronarestriktioner kunde lindras.

Nyhetsbild
Inrikes

Inreserestriktionerna förlängs – men israeler får börja komma till Finland

Några mindre ändringar sker i de rådande inreserestriktionerna den 24 maj, men i övrigt fortsätter de nuvarande restriktionerna vid Finlands gränser likt hittills.

Nyhetsbild
Inrikes

THL: Bakslag är fortfarande möjliga – så kan sommaren bli

Lokala smittkluster oroar hälsomyndigheterna. Beslut om hur man går vidare med restriktionerna kommer kanske redan nästa vecka.

Nyhetsbild
Inrikes

Coronaläget just nu – Salminen: "Risken för bakslag är fortfarande stor"

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerade om den senaste utvecklingen i coronapandemin i dag, torsdag, klockan 10.

Nyhetsbild
Inrikes

Varje fredag kollas incidenserna då vaccinen ska fördelas – Mellersta Österbotten kan få extra doser

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att fördela de coronavaccin som anländer till Finland. Inför den veckovisa kontrollen ser åtminstone två områden ut att kunna få fler vaccindoser.

Nyhetsbild
Inrikes

I väntan på EU:s gemensamma vaccinationsintyg skapar Finland ett eget – finns snart på Mina Kanta-sidorna

I juli ska EU:s gemensamma coronavaccinationsintyg börja användas för att underlätta resande inom unionen. Redan om en vecka kan ändå vaccinerade finländare få tillgång till ett nationellt vaccinationsintyg.

Nyhetsbild
Inrikes

289 nya coronafall i Finland

Den nationella coronaincidensen är nu 52,2. I Mellersta Österbotten är däremot incidensen märkbart högre, 160,6.

Nyhetsbild
Inrikes

Forskare vid HU har utvecklat snabbtest med hög kapacitet

En person kan i teorin ta och analysera 500 coronatest på en timme med den nya metoden, uppger forskare vid Helsingfors universitet.

Nyhetsbild
Ekonomi

FPA: Coronakrisen slår hårt mot ensamboende

Cirka 12 procent av hushållen skulle inte klara av sina löpande utgifter i samband med arbetslöshet.

Nyhetsbild
Inrikes

Nya riktlinjer för coronavaccineringarna – blir lättare att vägra ta Astra Zeneca

Nu blir det lättare att vägra ta en spruta med Astra Zenecas vaccin.

Inrikes

Institutet för hälsa och välfärd: 149 nya fall av covid-19

Över 2,1 miljoner personer i Finland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Nyhetsbild
Inrikes

Nya anvisningar om karantän efter exponering för coronaviruset – vaccin och tidigare smitta kan befria från karantänen

En smittskyddsläkare kan fatta beslut om karantän även om de kriterier för befrielse från karantän som Institutet för hälsa och välfärd räknar upp uppfylls.

Nyhetsbild
Inrikes

144 nya fall i Finland på måndagen – incidensen fortsätter sjunka

Flest nya fall av covid-19 konstaterades i Helsingfors.

Nyhetsbild
Inrikes

227 nya fall av covid-19 – incidensen högre i Mellersta Österbotten än i Nyland

Under de senaste två veckorna har antalet nya smittfall i Finland sjunkit till under 3 000.

Nyhetsbild
Inrikes

Ny stor folksamling med unga i Lahtis – sjukvårdsdistriktet toppar landets incidens

Också på lördagen tvingades polisen skingra en större folksamling vid hamnen i Lahtis. Enligt fredagens uppgifter är incidensen högst i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt dit Lahtis hör.

Nyhetsbild
Inrikes

FM-ligan både vädjar och slår sig för bröstet – bjuder statsministern och omsorgsministern på fotbollsmatch

Herrarnas FM-liga vill att fler åskådare tillåts på de stora arenorna. "På en arena för 17 000 åskådare skulle man kunna ta in fler än 50 åskådare utan fara för hälsosäkerheten", säger verksamhetsledare Timo Marjamaa.

Nyhetsbild
Inrikes

192 nya fall av covid-19 – flest nya fall i Lahtis

Nästa vecka har Finland fått över 3 miljoner vaccindoser totalt.

Nyhetsbild
Inrikes

Katri Kulmuni är den riksdagsledamot som konstaterats ha corona

Katri Kulmuni (C) skriver på Facebook att hon under en längre tid har arbetat på distans.

Nyhetsbild
Inrikes

154 nya coronafall

Incidensen fortsätter att sjunka och är nu 51,4.

Nyhetsbild
Inrikes

Riksdagsledamot har konstaterats ha corona

Ledamoten har arbetat på distans.

Nyhetsbild
Inrikes

Yle: Hemmatester för covid-19 börjar säljas i dag

Provtagningen skiljer sig något från den som utbildad hälsovårdspersonal gör, skriver Yle.

Nyhetsbild
Inrikes

THL rekommenderar: Följ med EM i fotboll hemifrån

Trots att coronaläget i Finland förbättrats så är incidensen utomlands fortfarande hög. Det påminner Institutet för hälsa och välfärd om inför stundande EM i fotboll.

Nyhetsbild
Inrikes

Polisen tömde tre parker i Helsingfors – hundratals hade samlats i sommarvärmen

Då mörkret föll var det inte längre möjligt att ingripa i alla oroligheter, säger kommissarie Riku Korpela efter att Helsingforspolisen under natten till torsdag beslutade att utrymma tre parker i staden.

Nyhetsbild
Inrikes

Torsdagens coronasiffror: 262 nya fall

Över 36 procent av landets befolkning har nu fått åtminstone sin första dos av coronavaccinet.

Nyhetsbild
Inrikes

Hälsovårdsmyndigheterna: Smittläget har försämrats

Allt fler unga vuxna smittas av coronaviruset.

Nyhetsbild
Inrikes

Kiuru: "Vi är tvungna att omfördela mera coronavaccin till Päijänne-Tavastland"

Kiuru vill bromsa avvecklingen av restriktionerna i fyra regioner. Mellersta Österbotten, Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland och Nyland vållar huvudbry för beslutsfattarna.

Nyhetsbild
Inrikes

280 nya fall på onsdagen – indisk variant klassas som oroväckande av WHO

På tisdagen rapporterades 124 nya fall.

Nyhetsbild
Utrikes

Finland skickar coronahjälp till Indien

I försändelsen ingår syrgasflaskor och pulsoximetrar.

Nyhetsbild
Inrikes

Regeringen samlas på Ständerhuset på onsdag – coronaläget på agendan

Ministrarna samlas åter på Ständerhuset på onsdagseftermiddagen.

Nyhetsbild
Inrikes

124 nya coronafall på tisdagen

Huvudstadsregionen och Åbo står för 60 procent av de nya smittfallen.

Nyhetsbild
Inrikes

Trafiken vid gränserna blir alltmer aktiv – samtidigt ökar antalet avvisningar

Förra veckan tvingades sjuttio personer återvända till sitt avreseland då de försökte komma in i Finland via hamnar i Helsingfors.

Nyhetsbild
Inrikes

Ännu oklart vad som sker med överblivna Astra Zeneca-vaccin – torde klarna under sommaren

Sverige har valt att donera överblivna Astra Zeneca-vaccin till det internationella vaccinsamarbetet Covax. I Finland har ännu inget slutligt beslut fattats om vad som händer med de överblivna doserna.

Nyhetsbild
Inrikes

143 nya coronafall – ytterligare 2 avlidna

I nuläget har omkring 34,9 procent av Finlands befolkning fått sin första dos av coronavaccinet.

Nyhetsbild
Inrikes

Nu avgör regionerna hur coronarestriktionerna ska luckras upp

De största förändringarna sker i de regioner som just nu är inne i accelerationsfasen.

Nyhetsbild
Inrikes

Allmän frågestund om coronavaccin på tisdag – skicka in din fråga på förhand

Senast klockan 16.30 på tisdag bör personer som vill ställa frågor om coronavaccin skicka in sin fråga. Frågorna besvaras av Institutet för hälsa och välfärds vaccinexperter en timme senare.

Nyhetsbild
Inrikes

Så avvecklas restriktionerna denna vår – blir lättare att ordna sammankomster

Vi direktrapporterade från Social- och hälsovårdsministeriets presskonferens.

Inrikes

Finland i dag: 143 nya fall av covid-19 – flest i Helsingfors

Från och med nästa vecka levereras över 300 000 vaccindoser per vecka, åtminstone under ett par veckors tid.

Nyhetsbild
Inrikes

Regeringens nya vaccinmatematik bådar illa för flockimmuniteten – "Dags att ifrågasätta"

Även om majoriteten av finländarna vaccinerade sig skulle det inte räcka för att skapa flockimmunitet. – Det viktiga vore att förstå realiteterna, säger överläkare Hanna Nohynek.

Nyhetsbild
Inrikes

162 nya fall av corona i Finland

Över 34 procent av Finlands befolkning är vaccinerad.

Nyhetsbild
Inrikes

229 nya fall av corona i Finland

Sammanlagt har 1 869 566 personer i Finland vaccinerats mot coronaviruset.

Nyhetsbild
Inrikes

Institutet för hälsa och välfärd: 254 nya fall av covid-19

I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har incidensen för coronavirusets spridning nu stigit från 2,6 till 11,6 på endast ett dygn enligt vårdsamkommunen Soite.

Nyhetsbild
Inrikes

Aurinkomatkat ställer in alla resor i juni

Det blir varken några paketresor eller stadssemestrar i juni, meddelar researrangören Aurinkomatkat.

Nyhetsbild
Inrikes

280 nya coronafall – ytterligare en avliden

I nuläget har omkring 32,4 procent av Finlands befolkning fått sin första dos av coronavaccinet.

Nyhetsbild
Inrikes

Regeringen slopar coronanivåerna – makten återgår till regionerna

Tack vare det stabila epidemiläget har regeringen beslutat att slopa de tre så kallade coronanivåerna. Det innebär att regionerna likt i höstas bär ansvar för coronabesluten.

Inrikes

Kanada godkänner coronavaccin för barn – behovet i Finland utreds

Innan ett beslut fattas om huruvida barn och unga i Finland ska vaccineras mot covid-19 måste säkerheten och effekten hos vaccinet utredas, säger Ville Peltola, ordförande för den nationella expertgruppen för vaccinfrågor.

Nyhetsbild
Inrikes

Snabbtest av symtomfria ska sänka Åbostadsdelens smittnivå

Coronadrabbade Kråkkärret i Åbo är först ut med screening av symtomfria invånare. 67-åriga Matti Honkala var bland de första i kön.

Inrikes

Finland i dag: 280 nya smittfall

31,6 procent av finländarna har fått minst en dos vaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

Snart kommer ännu större mängder vaccin – finländarna duktiga på att testa sig

Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet har hållit sin veckovisa presskonferens om det aktuella epidemiologiska läget.

Nyhetsbild
Inrikes

Snart har en tredjedel av finländarna fått vaccin

Nästan 32 procent av befolkningen har fått åtminstone en dos coronavaccin.

Nyhetsbild
Inrikes

Läkarna den yrkesgrupp i vården som vaccinerats flitigast

Stora regionala kast i vaccinationstäckningen speciellt bland mindre yrkesgrupper inom vården.

Nyhetsbild
Inrikes

Nässprej från Åbo på väg mot patent i USA – ska förhindra coronasmitta

En sprej skapad i Åbo påverkar näsans slemhinnor så att coronavirus får problem att ta sig in i kroppen.

Nyhetsbild
Inrikes

Coronadödsfallen bland äldre har minskat med hälften – yngsta som dött i 30-årsåldern

Det är oklart om det minskande antalet dödsfall i covid-19 beror på att vaccinet fungerar eller på slumpen.

Nyhetsbild
Inrikes

184 nya coronafall – ytterligare en avliden

Drygt 30 procent av Finlands befolkning har nu fått sin första dos av coronavaccinet.

Nyhetsbild
Inrikes

Finland: 184 nya coronafall på tisdagen

Incidensen fortsätter att sjunka i takt med att vaccinationsprogrammet avancerar.

Nyhetsbild
Inrikes

132 nya coronafall i Finland på söndagen – incidensen under 100 i alla sjukvårdsdistrikt

Antalet smittade har fortsatt sjunka runtom i landet.

Nyhetsbild
Inrikes

288 nya coronafall i Finland – 30 procent av finländarna har fått vaccin

Incidensen är högst i Nyland, men fortsätter sjunka.