Kenneth Myntti

kenneth.myntti@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Könsroller och maktstrukturer förändras

Det händer något med könsrollerna och synen på könsrollerna i samhället, just nu. I en sådan brytningstid borde ett universitet driva debatten, inte försöka kväsa den.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi är för få – staten borde satsa på barnfamiljer och invandring

Staten har nationalekonomiskt försatt sig i ett besvärligt läge då den har strypt invandringen samtidigt som den har klämt åt barnfamiljerna.

Nyhetsbild

LEDARE: SFP:s och SDP:s ekonomiska politik utarmar glesbygden

Både SFP och SDP bär delansvar för att urbaniseringen flyttar allt fler människor till metropolerna och glesbygden blir ännu glesare.

Nyhetsbild

Henrik Othman pensioneras från yrket – men inte från skrivandet

Henrik Othman har gjort allt som man kan göra på en tidning - utom sport. Hans tangentbord har producerat en massa nyhets- och kulturtexter och minst 1 860 ledare.

Nyhetsbild

LEDARE: Islänningarna fick unga att nyktra till - Österbotten kunde ta efter

Ett kommunalt frikort till ridning, fotboll, ishockey eller varför inte musikstudier kunde i praktiken förhindra många unga från att glida ner i alkohol- och drogträsket.

Nyhetsbild

LEDARE: Åbo Akademi borde inte ta censorns roll

Var hamnar vi om ett universitet väljer att bli en censor i stället för en arena för fritt tankeutbyte? Åbo Akademis deplattformering kommer att ge stor spridning åt Alexander Bards åsikter.

Nyhetsbild

LEDARE: Färs på skarv blev en statlig fars

Det är betydligt allvarligare att kinaskarven inkräktar på kustösterbottningarnas domäner än att en restaurang i Österbotten råkar ha lagligt skjuten skarv på sin meny.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Vi har små språkproblem i Finland

Sätter vi finlandssvenskarnas språkproblem i relation till katalanernas problem framstår de som rätt marginella.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Nu ska vi igen lära oss att hantera det fria ordet

Kommentar Vad kan man säga offentligt? Frågan är, märkligt nog, i dag lika högaktuell som den var för 250 år sedan då Finland fick världens första lag för tryck- och yttrandefrihet.

Nyhetsbild

LEDARE: Hjärnflykten borde stoppas, omedelbart

Det är svårt att få syn på regeringsinitiativ som skulle motverka den strukturella obalansen med att unga välutbildade koncentreras till huvudstadsregionen.

Nyhetsbild

LEDARE: Allt fler patienter klagar på vården

Efter att landskapen har tagit över ansvaret för all vård finns det inte längre några skäl för politiska beslutsfattare att hålla den offentliga vården under sina vingar.

Nyhetsbild

LEDARE: Svenskan förtvinar om den späds ut

Finlands svenskspråkiga borde inte förlora Helene Schjerfbeck på samma sätt som de nu håller på att bli av med den finlandssvenska televisionen.

Nyhetsbild

LEDARE: Offentlig och privat vård borde samverka

Det måste vara möjligt för oss skattebetalare att köpa kompletterande, privat vård utan att vårdförhållandet inom den offentliga vården avslutas.

Nyhetsbild

LEDARE: Sampo Terho har fel – strejken är ingen kampanjåtgärd

Sampo Terho skulle ha vunnit i trovärdighet om han hade låtit bli att maskera den politiska strejken till en kampanjåtgärd i syfte att få Antti Rinne till statsminister.

Nyhetsbild

LEDARE: Rättsväsendet storstädar i Finland

Rättsväsendet gör nu allt som står i dess makt för ett bättre samhällsklimat i Finland medan de politiska beslutsfattarna på riksplanet sover.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Någon borde avgå

Företagarna i norra svenska Österbotten borde kräva att få in en egen representant i Finnairs styrelse för att få slut på svältkuren för Jakobstad-Karleby.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Turismen outnyttjad potential i Jakobstad

Fäboda är politiskt sett en het potatis som kräver politiker med mod.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Stress i vården ökar risken för misstag

ANALYS Ett offentligt medgivande från Malmskas sida skulle hjälpa oss att föra den ytterst nödvändiga värdediskussionen om hur vi ska ha det med vården och hur problemen med nuvarande överbelastning ska lösas.

Nyhetsbild

LEDARE: Fackens makt krymper med företagens storlek

Fackens storhetstid är över i och med att företagen numera är mindre, robotar i mångt och mycket har ersatt mänsklig arbetskraft och den globala konkurrensen har blivit hårdare.

Nyhetsbild

LEDARE: Strand har rätt – partipolitiken är inte frisk

Politiken framstår som ett smutsigt hantverk, ägnat att maxmiera partiernas egennytta på den faktiska sakkunskapens bekostnad.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet