Anders Strandén

anders.stranden@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Utredning: Bygg nytt gymnasium i Petalax

MALAX Bygg ett nytt gymnasium i Petalax vid högstadiet. Det rekommenderar sex tjänstemän i Malax i en snabbutredning inför fullmäktiges möte på torsdag.

Nyhetsbild

Batterifabriksplanen går till fullmäktige: Följderna för trafiken blir betydande

VASA Om 20 år beräknas åtminstone 3000 personer arbeta på Långskogen-Granholmsbackens storindustriområde. Planen innebär stora förändringar för trafiken.

Nyhetsbild

Minister i panel fångade idé om tåget till flyget

Att ta tåget till flyget i Vasa kan bli verklighet fortare än många tror. Näringslivsminister Mika Lintilä (C) är på gång med ett program där idén har plats.

Nyhetsbild

Vasa: Minskade skatter ger ett glapp på åtta miljoner euro

VASA Styrelsen uppmanar stadens verksamheter att noga överväga behovet av rekryteringar under resten av året.

Nyhetsbild

Utredning: Handeln behöver mest nya kvadratmetrar i stadsområdet

VASA Detaljhandeln räknar med en köpkraft på över en halv miljard euro (516 miljoner) i Vasa. Många vill dela på den kakan.

Nyhetsbild

Vasa framhåller Riksåttans betydelse för kusttransporter

Alla goda ting är tre, sägs det. För Vasa är det riksvägarna tre och åtta samt järnvägen som gäller.

Krav: Ompröva beslut om avverkning på Rönnskäret

VASA Är det okej att avverka över hundra år gammal granskog i skärgården? Den frågan tar Vasastyrelsen ställning till på måndag.

Nyhetsbild

Bostadschefen: Både unga och gamla vill bo i stadskärnan

Centrum lockar nya invånare. Det måste bostadspolitiken i Vasa ta fasta på, säger bostadschefen.

Nyhetsbild

Malax satsar i skolan i Yttermalax och det nya servicehemmet

MALAX Nya serviceboendet byggs färdigt. Badstranden i Åminne får nya omklädningsrum. På Malax tekniska nämnds investeringslista finns både stora och små projekt.

Nyhetsbild

Tekniska nämndens ordförande om bobollsplan: Minska parkeringen och ta med den nuvarande läktaren

Minska parkeringsplatsen en aning så behöver bobollsstadion inte byggas i havet. Det föreslår Erkki Teppo (SDP) fullmäktigeledamot och ordförande i tekniska nämnden i Vasa.

Nyhetsbild

Risöplanen klar för godkännande men intresset för området har minskat

VASA Meningen var att Risö skulle bli nästa område för stormarknader i Vasa. I stället ser det ut att bli Liselund, trots att den planen har längre till målstrecket än vad Risöplanen har.

Nyhetsbild

Planändring för Wärtsiläs nya teknologicenter i Vasklot fick grönt ljus

VASA Ändringen av detaljplanen som möjliggör Wärtsiläs nya teknologicenter i Vasklot har inletts, nu även formellt. Det finns ett förslag på att överlåta behövlig tomtmark åt Vasa stad.

Nyhetsbild

Unga läkare ger Vasa bra betyg som praktikplats

Undervisningen av läkarpraktikanter i Vasa är med i ett nytt projekt med målet att ge bättre service för en tvåspråkig befolkning.

Nyhetsbild

Korsnäs vill slå vakt om både Strandvägen och riksväg 8

Kustområdet har de flesta arbetsplasterna den mesta exporten i Finland. Bland annat därför bör riksväg 8 mellan Åbo och Uleåborg ingå i stomnätet, anser Korsnäs i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Nya prover tas vid Infjärden – Pohjolagatans stödvall kan ha pressat upp föroreningar

VASA För att motverka sättningarna i den nybyggda sträckan av Pohjolagatan byggdes stödbank på Infjärdssidan av gatan. Prover har tagits för att undersöka om konstruktionen tryckt upp giftiga ämnen från botten.

Nyhetsbild

Liselund får stormarknader – utredning: Hotar områdets närbutiker

VASA Liselund får plats för nya två stormarknader. I planutkastet reserveras också ett område för en brandstation.

Ett hus rivs - oklart vad som händer med det andra

VASA EPV Energia äger fastigheterna där en del av Wärtsläs ny anläggning på Vasklot kommer att byggas. En av tomterna är Frilundsvägen 5 där det finns ett trevåningshus med ett tjugotal uthyrda lägenheter.

Nyhetsbild

Ovissheten har lagt sig hos hyresgästerna: Men ännu har vi inte blivit uppsagda

VASA Samtalsämnet har varit givet när invånarna vid Frilundsvägen 5 i Vasa träffats om kvällarna den senaste tiden. Det ska byggas en fabrik på granntomten.

Nyhetsbild

Wärtsilä vill bygga nära Reinskajen i Vasklot

I området där Wärtsilä vill bygga sin nya anläggning finns bostäder, logistikföretag, kontor, kraftverk nedlagda produktionslokaler, grönområden, kraftlinjer. På tisdag behandlar planeringssektionen det första skedet av planläggningsprocessen.

Nyhetsbild

Nya Centrumhuset ett steg närmare byggstart

VASA Nya Centrumhusets fasad, bilplatsernas samt in- och utfartens placering är inte enligt detaljplanen. Förslaget är att planeringssektionen tillåter avvikelsen.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet