Heidi Eriksson

heidi.eriksson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Politiker fick fusionsvägkost: "Det behövs en viss storlek för att vara attraktiv"

En kommunsammanslagning betyder inte automatiskt utveckling. Det kom fram på ett fusionsseminarium i Korsholm.

Nyhetsbild

Fusionen diskuteras på seminarium – politiker matas med information och statistik

KORSHOLM Politiker från Korsholm och Vasa har samlats för att diskutera regionens livskraft och välmående. Seminariet pågår hela dagen.

Nyhetsbild

Toni, 25, bygger prisvinnande lastbilshytter i Vörå – "En hytt tar över 200 timmar att göra"

VÖRÅ Toni Hahka har byggt om inredningen till två lastbilshytter – och vunnit två pris. Än så länge är det få i Finland som sysslar med lastbilsinredning.

Nyhetsbild

Hela Solfs mamma Eaca går i pension – "Jag kommer att sakna jobbet"

Efter att ha skött om Solfbarn i 40 år är det dags för Eaca Östman-Nyholm att gå i pension. Men hon lovar, hon kommer att fortsätta göra inhopp.

Nyhetsbild

8 av 10 inom det kommunala är kvinnor: "Det skulle vara bra att få in fler män"

Över 90 procent, i vissa fall 100 procent, av vårdarbetarna i de österbottniska kommunerna är kvinnor. Även inom skola och dagvård är största delen av personalen kvinnor.

Nyhetsbild

Många investeringar i Korsholm nästa år – Solf friluftsbad får sin rutschbana

KORSHOLM Förra sommaren fick Korsholm en vattenrutschbana av Lars Gästgivars (SFP). Kommunen får stå för monteringen och för badvakten som vattenrutschbanan kräver.

Nyhetsbild

Problem med inomhusluften i Keskuskoulu sätter mycket hård press på Korsholms budget

KORSHOLM Samhällsbyggnadsnämnden behöver en halv miljon till för att sy ihop årets budget. Orsaken är oväntade kostnader för Keskuskoulu.

Karperö och Kalvholm kan få kommunalt avlopp

KORSHOLM Kalvholm och norra delarna av Karperö ser ut att få kommunalt avloppsledningsnät. Intresset var inte tillräckligt stort i Västerhankmo.

Nyhetsbild

15-åriga Rika är utbyteselev i Korsholms högstadium: "Alla är så snälla mot mig"

KORSHOLM Huslig ekonomi och handarbete är helt nya bekantskaper för tyska Rika Scherer som är utbyteselev i Korsholms högstadium.

Nyhetsbild

Heidi Eriksson: Vi behöver inse storheten med att bo mitt i ett världsarv

Vi har en världsunik skärgård mer eller mindre på vår bakgård. Frågan är om vi verkligen förstår att uppskatta den eller har vi blivit hemmablinda?

Nyhetsbild

Baracker är inte en hållbar lösning för Keskuskoulu – bättre lösning utreds

KORSHOLM Korsholm utreder som bäst var man kunde hitta nya och bättre evakueringsutrymmen för Keskuskoulu i Smedsby. Eleverna behöver vara i exil 3–5 år.

Nyhetsbild

Joni Staffas ersätter Raymond Stenman i Vöråfullmäktige

VÖRÅ Raymond Stenman (SFP) slutar med sina politiska uppdrag i Vörå. Orsaken är studier på annan ort.

Oravais flyktingförläggning får ett nytt namn

VÖRÅ Flyktingverksamheten blir ett affärsverk och får ett nytt namn: Affärsverket Vörå migrationscenter.

Nyhetsbild

En önskan från Rejpelt: Bygg ut vägbelysningen

VÖRÅ Fredrik Bengts och ett 30-tal andra vill att vägbelysningen ska byggas ut i Rejpelt. 400 meter mera ljus skulle förbättra säkerheten avsevärt, menar de.

Nyhetsbild

Vörås kommundirektör: Vi jobbar med att sjukfrånvaron ska minska

VÖRÅ Sjukfrånvaron bland personalen i Vörå kommun har gått ner en aning. Det har varit ett bättre år personalmässigt, säger kommundirektör Mikko Ollikainen.

Nyhetsbild

Vörå behöver lätta på lägenhetslasten – säljer fyra radhus

VÖRÅ Är du sugen på att köpa ett radhus? Då ska du hålla upp ögonen i höst. Fullmäktige i Vörå gav tummen upp för att sälja fyra radhus.

Nyhetsbild

Pratkvarnen efterlyser fler afatiker till sin grupp: "Viktigt att få skratta och dricka kaffe"

KORSHOLM En omtyckt svenskspråkig diskussionsgrupp för afatiker riskerar att torka in om det inte kommer nya medlemmar.

Nyhetsbild

Korsholm om stomnätet: Utkastet kan inte godkännas

KORSHOLM Korsholms kommun har gett sin åsikt om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar. Kärnbudskapet är att utkastet inte kan godkännas som sådant.

Klobbskat–Valsörarna föreslås bli offentlig farled

KORSHOLM Trafikverket vill klassa upp farleden Klobbskat–Valsörarna till en offentlig farled. Korsholm ställer sig mycket positiv till förslaget.

Nyhetsbild

Ekonomidirektör om Korsholms ekonomi: "Det här kan inte fortsätta länge"

KORSHOLM Allt tyder på att Korsholms planerade överskott på 1 miljon euro blir ett underskott på 1,3 miljoner euro. Nu måste nämnderna hålla i pengabörsen så gott det går.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet