Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Familjesalong Milana öppnar i Karleby

KARLEBY Anastasia Häggblom tyckte det var svårt att själv klippa barnens hår. Nu har hon snart frisörsalong i både Jakobstad och Karleby.

Nyhetsbild

Karleby slår på bromsen under slutet av året

KARLEBY Den ekonomiska rapporten för årets tio första månader ser bra ut, överskottet ligger på 15,5 miljoner. Men slutet av året befarar man ett ordentligt ras.

Nyhetsbild

Sandskata får frisbeebana med 18 hål

KARLEBY Efter otaliga talkotimmar börjar frisbeegolfbanan vid Sandskata i Karleby vara klar. Korgarna är på plats, men ännu återstår att ta bort några träd.

Nyhetsbild

Kaiponen ny landskapsdirektör i Mellersta Österbotten

KARLEBY Jyrki Kaiponen har valts till Mellersta Österbottens förbunds landskapsdirektör. Tjänsten är tidsbunden, till utgången av år 2020.

Nyhetsbild

Nämnden värnar om rekreationsvärdet på Halkokari strand

KARLEBY Stadsplanen för området öster om Stadssundet bör inte tillåta sådan verksamhet som kan åsamka miljöolägenheter för de som bor i närområdet. Bland annat det lyfter byggnads- och miljönämnden i Karleby fram i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen vill hålla skatten – debatt väntas i fullmäktige

KARLEBY Reino Herlevi (C), ordförande för stadsstyrelsen i Karleby, räknar med att nivån på skatteuttaget väcker diskussion då fullmäktige tar sig an nästa års budget. Styrelsen beslöt i varje fall enhälligt att hålla fast vid den tidigare inkomstskattesatsen, 21,75 procent.

Nyhetsbild

Staden satsar en miljon på Centralplan – som tillfällig lösning

KARLEBY Att Centralplan sätts i ligaskick innebär inte att tanken på en ny stadion förfaller. Det är en tillfällig lösning och förberedelserna för den så kallade hybridarenan fortsätter.

Nyhetsbild

Soites styrelse håller fast vid den vidare budgetramen

KARLEBY Soites styrelse håller fast vid sitt tidigare förslag att nästa års budget utgår från årets budget minskad med en procent. Budgetförslaget innehåller inget överskott.

Nyhetsbild

Lotten Björkstrand premieras för arbetet med att hålla svenskan levande i Karleby

KARLEBY På svenska dagen mottar Lotten Björkstrand Folktingets förtjänsttecken. Festligheterna ordnas på Åbo svenska teater. Hon säger att hon är överraskad och samtidigt mycket hedrad. Hon ser utmärkelsen som ett erkännande för hela personalen vid Svenska daghemmet.

Nyhetsbild

Karleby rustar upp Centralplan för ligaspel – beslut tas i kväll

UPPDATERAD En åskådarläktare som tar 800 personer skaffas till Centralplan i vinter. År 2020 ska belysningen utvecklas så att den klarar kraven för ligaspel.

Nyhetsbild

Reflex en billig livförsäkring

KARLEBY Signalkläder hör till standardutrustningen för många yrkesgrupper. Men också andra som rör sig mörker bör tänka på att de ska synas så bra som möjligt. Rainer Tapanainen på Image Wear i Karleby berättar att signalkläderna utvecklas hela tiden.

Nyhetsbild

Karleby ska ses i ny belysning

KARLEBY Karleby kommer i ett nytt sken under den mörka tiden av året. Storgatan och Chydeniusparken får som bäst drygt hundra ljuskronor. Dessa kompletterar den traditionella julbelysningen på Storgatan.

Nyhetsbild

Nya sjukhusdelen klar – Libeckska sjukhuset töms

KARLEBY Det nybyggda sjukhuset intill centralsjukhuset i Karleby börjar vara klart för inflyttning. Laboratoriet har varit där redan en tid och de närmaste månaderna flyttar de övriga enheterna in.

Nyhetsbild

Unga flyttar till Karleby – fler högt utbildade flyttar in än bort

KARLEBY Karleby och Mellersta Österbotten har ett betydande flyttningsöverskott för personer mellan 25 och 35 år. Att överskottet också gäller för högt utbildade glädjer strategidirektör.

Nyhetsbild

Karlebyekonomin bra – slutet av året väntas bli sämre

KARLEBY Årets nio första månader har varit bra för Karleby då man ser på ekonomin. Överskottet ligger på cirka 11 miljoner euro, vilket är 8 miljoner bättre än vid motsvarande tid år 2017.

Nyhetsbild

Tomtinnehavare får säga sitt om Brudskär – förslaget väcker kritik

KARLEBY De som har tomter på Brudskär ges tillfälle att skriftligt ge sina åsikter gällande prissättningen och andra villkor. Förslaget som stadsstyrelsens sektion lagt fram har väckt en hel del kritik.

Nyhetsbild

Jyrki Kaiponen föreslås bli landskapsdirektör

KARLEBY Jyrki Kaiponen föreslås bli landskapsdirektör för Mellersta Österbotten. Tjänsten är på två år. Kaiponen sköter landskapsdirektörstjänsten som t.f. sedan i somras.

Nyhetsbild

Karleby hamn tar ett långt kliv in i framtiden

KARLEBY Fördjupningen av farleden från 13 till 14 meter gynnar Karleby hamns kunder. En djupare farled är bara en del i projektet.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen missnöjd med Soites budget

KARLEBY Anslaget för köptjänster från Soite minskas med 1,1 miljoner euro i jämförelse med stadsdirektörens förslag. Karleby stadsstyrelse skickar på det sättet en hälsning till Soites budgetberedning.

Nyhetsbild

Mellersta Österbotten ska vara barnvänligt – får ett ungdomsfullmäktige

KARLEBY Ett ungdomsfullmäktige för landskapet ska grundas oberoende av om den planerade landskapsreformen blir av eller inte. Det enades de unga och landskapets beslutsfattare om då de möttes i Karleby på torsdagen.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet