Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Intresset för andlighet lever, intresset för kyrkan minskar

Det finns ett intresse för det andliga ännu. Däremot minskar intresset för kyrkan som institution.

Nyhetsbild

Soite kämpar med "omöjlig" uppgift

KARLEBY Soites budget borde bantas med cirka 20 miljoner euro för att komma man ska rymmas inom de ramar som getts.

Nyhetsbild

Soite ger tre alternativ för Kronobyfrågan

Karleby Soite, Mellersta Österbottens vårdsamkommun, ger i sitt utlåtande om förslaget till vårdreform tre alternativ gällande Kronobyfrågan.

Nyhetsbild

Nu får skarven skjutas i Karleby – "Det är inte tillräckligt"

KARLEBY 100 skarvar per år får skjutas i Rödsö under två års tid. Delägarlagets ordförande tycker det är för lite.

Nyhetsbild

Säkerheten viktig på handelns och kulturens natt – lokala artister och ingen grillkorv

KARLEBY En del av inslagen under handelns och kulturens natt på fredag har strukits. Tillställningen väntas ändå väcka intresse.

Nyhetsbild

Kelibers bedömning får godkänt, men behöver tillägg

KARLEBY De sammanlagda konsekvenserna av Kelibers planerade anrikningsverk och gruvavfallet bör utredas.

Nyhetsbild

Aktörer inom återvinning går samman

Ekokuljetus JNH, Finells Transport och Pohjanmaan Hyötykäyttö slår sina påsar i hop.

Nyhetsbild

Ministrar övertygade om att Kronoby kan höra till Soite

Ett samarbetsavtal ger troligen Kronoby möjlighet att använda Mellersta Österbottens vårdlandskaps tjänster utan landskapsbyte.

Nyhetsbild

Karleby förnyar sitt brand

KARLEBY Nästa år förenhetligas marknadsföringen av Karleby. Stadsstyrelsen har godkänt förslaget till hur staden i marknadsföringen visualiseras.

Nyhetsbild

Släkten Johnsson belyser Fiskhallens historia

KARLEBY Fiskhallen på Salutorget i Karleby har varit ett landmärke i över 80 år. Byggnaden är också en del av släkten Johnsons historia.

Nyhetsbild

Juli bra månad för Karlebyekonomin

KARLEBY De sju första månaderna visar på ett överskott på 6,85 miljoner euro. Osäkerheten är ändå stor under slutet av året.

Nyhetsbild

Mellersta Österbotten behöver mera riskkapital

Möjligheten att Mellersta Österbotten går med i en organisation för finansiering av företag på glest bebyggda områden utreds.

Nyhetsbild

Soite har gått miste om 6,8 miljoner euro under coronakrisen

KARLEBY Coronakrisens inverkan på Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite är tudelad.

Nyhetsbild

Livet efter corona på Chydenius-seminariet

KARLEBY Hållbar tillväxt och folkväldet efter coronakrisen är tema för årets Chydenius-seminarium.

Nyhetsbild

Mattila har styrelsens förtroende

KARLEBY Karleby stadsstyrelse säger sig också efter att ha hört arbetarskyddsfullmäktige ha fullt förtroende för stadsdirektör Stina Mattila.

Nyhetsbild

Karlebys samarbetsförhandlar om cirka 100 jobb

KARLEBY Karleby ska inleda samarbetsförhandlar som omfattar ett 100-tal jobb. Det är en del i ett stort sparpaket.

Nyhetsbild

Flyktingar anländer från Syrien till Karleby

KARLEBY Sammanlagt 15 kvotflyktingar från Syrien anländer till Karleby i höst. Stadsfullmäktige beslöt om mottagningen i vintras.

Nyhetsbild

Utredningsmannen: Intresse finns för finansiering av Idrottsparken

KARLEBY Utredningsman Jarmo Nissi säger att det finns ett intresse inom privata sektorn att investera i Idrottsparken.

Nyhetsbild

Karleby utreder modeller för stöd av näringslivet

Karleby Hur man organiserar rådgivningen till företag i framtiden ska utredas i Karleby. En modell är att man flyttar servicen till stadens organisation.

Nyhetsbild

Ansökan om att minska skarvpopulationen har lämnats in

KARLEBY Håkan Hedström, ordförande för Rödsö delägarlag, är oroad över den växande skarvkolonin. Delägarlaget har ansökt om att få minska stammen.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet