Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Det finns inga borgerliga partier i Finland

POLITIK Eftersom våra gamla ”borgerliga” partier hållit sig med en socialdemokratisk världssyn ser de Sannfinländarnas retorik som frånstötande, skriver Nicolas von Kraemer.

Nyhetsbild

Lediga platser: Regering sökes

POLITIK Medborgarna i republiken Finland söker nu en ny kompetent regering. Kjell Skoglund utformar annonsen.

DEBATT: Hur ska vi få mat på bordet och i framtiden?

Finland kan inte förvänta sig hjälp utifrån om en kris orsakar störningar i till exempel Östersjötrafiken, skriver Peter Östman.

Nyhetsbild

DEBATT: Seniorer en del av lösningen på Finlands arbetskraftskris

ARBETSKRAFT Det finns flera skäl att – som i Sverige – stimulera äldre arbetstagare ekonomiskt för att de ska vilja fortsätta jobba, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Blockpolitiken passar inte Finland

POLITIK Om vi trots allt skulle vilja skapa block i Finland – hur skulle de se ut? Anna-Maja Henriksson vill se en majoritetsregering med ansvarstagande partier.

Nyhetsbild

DEBATT: Hur Finlands gröna guld hotar bli giftgrönt

SKOGEN Jag hoppas att alla parter i skogsfrågan vågar ta sig ur sin egen övertygelsebubbla och fördjupa sig i vad de andra säger, skriver Rune Frants.

Nyhetsbild

DEBATT: Hur klarar vi klimatkrisen – i praktiken?

SKOGEN På grund av den nu avgörande tidsfaktorn är utsläppen från skogsbruket lika skadliga för klimatet som om koldioxiden kom från fossila bränslen, skriver Stig-Olof Holm.

Nyhetsbild

DEBATT: Tål den svenska samhällskroppen mer våld?

SVERIGE Det är inte det synliga våldet som hotar den svenska samhällskroppen utan det parallella samhället som finns under ytan, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

Essä: Nittio år sedan Hitler tog makten

NAZISM Den 30 januari 1933 inträffade en av det förra århundradets värsta händelser. Då var det rätt odramatiskt, men följderna för världen blev enorma när nazisterna kom till makten.

Nyhetsbild

DEBATT: Kunskap är ingen åsiktsfråga

UTBILDNING Det behövs forskning om vad barn och ungdomar redan kan och hur man i undervisningen kan bygga vidare på det, skriver Ria Heilä-Ylikallio.

Nyhetsbild

Att tryggt få gå ut i världen och skriva sin mening i fred

Kanske tar det 150 år, som för Topelius, att kunna betrakta Ryssland som vän, granne och bundsförvant. Nu ser vi bara brott mot mänskligheten.

Nyhetsbild

DEBATT: Natten då Kekkonen återvaldes utan val

INRIKESPOLITIK För femtio år sedan nåddes en bottennivå i finländsk demokrati då Urho Kekkonen fortsatte som president genom en undantagslag utan att väljarna fick säga sitt.

Nyhetsbild

DEBATT: Livsmedel ska inte produceras på talko

JORD- OCH SKOGSBRUK Mot bakgrund av den hotande bristen på livsmedel i världen borde vi få en mer produktionssporrande jordbrukspolitik.

Nyhetsbild

DEBATT: Vem ansvarar för elen då det inte blåser – regeringen?

VINDKRAFT Det behövs en av samhället styrd reglering för trygg elförsörjning när behovet är kritiskt och det förutsätter tillräcklig reglerbar kraftproduktion, skriver Ralf Bertula.

Nyhetsbild

DEBATT: Arbetskraft i Norden – en sinande guldåder?

Den sinande ådern av arbetskraft kunde få nytt liv om vi i Norden skulle skapa frizoner med förebild från Kina och Mellanöstern, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

ESSÄ: Flyktingtraumat – dess styrkor och svagheter

FLYKTINGAR Psykologen Sture Enberg ger perspektiv på de ukrainska flyktingarnas situation. Alla är olika, men ju mer man vet desto mer kan man stöda.

Nyhetsbild

DEBATT: Att fånga vinden – vår tids energiutmaning

ENERGI Kriget i Ukraina, de stigande gaspriserna och de fluktuerande priserna på elektricitet har gett skjuts åt planerna på lokala nätverk som är frikopplade från elnätet. För att detta ska bli en verklighet krävs att vind- och solenergin kan lagras, skriver Kjell Skoglund  sitt debattinlägg. 

Nyhetsbild

ESSÄ: 50 år sedan det stora scoopet som påverkade Finlands historia

ZAVIDOVO Journalisten Tor Högnäs scoop i Vasabladet den 31 oktober 1972 skakade om den finländska politiken och president Urho Kekkonen.

Nyhetsbild

ESSÄ: Mellanårsvalet trissar upp den politiska temperaturen

USA Det speciella med det här mellanårsvalet är att partierna är mera i luven på varandra än de varit sedan tiden strax före inbördeskriget, skriver Claus Stolpe.

Nyhetsbild

DEBATT: Karleby försöker förvandla skämsmössan till en guldkrona

INVESTERINGAR Planeringen av Karleby idrottspark verkar styras av revanschlusta efter den nesa framför allt fotbollen tidigare utsatts för, skriver Tom Johanson.

Nyhetsbild

DEBATT: Är kalhyggesfritt lösningen på allt?

SKOGSBRUK Går vi över en natt från skötseln av likåldriga bestånd till att försöka sköta alla skogar enligt kontinuitetsprinciper förstör vi vår skogsresurs, skriver Anders Hjortman.

Nyhetsbild

ESSÄ: Den obesvarade kärlekens natur

ARTER När levnadsförhållanden på jorden försämras och resurserna tryter måste vår empati även för andra arter brinna som en fackla i det existentiella mörkret, skriver Erica Håkans.

Nyhetsbild

Sofie Stara: Jag är en dödlig parasit på den nationella kulturen

Inte bara svenskan hatas i Sannfinländarnas program. Det är också ofosterländskt att vara liberal, tro på vetenskap och vilja ta itu med rasism.

Nyhetsbild

ESSÄ: Rysk skugga över Finland

HISTORIA Den ryska piskan snärtade över Finland även efter krigsslutet. Men grunden lades trots allt till den industri som skulle föra Finland ut ur eländet, skriver Bengt Kummel.

Nyhetsbild

ESSÄ: Ryssar undviker politik – det är en självklar strategi

RYSSLAND Den ryska ledningen, Vladimir Putin, tänker inte som vi menar att vi gör, rationellt, har aldrig gjort det. Att ett anfallskrig inte gagnar de egna intressena spelar ingen roll.