– Sverige har i själva verket ingen dialog med Ryssland. Svenskarnas besök i Ryssland har avslutats, säger Nyberg. Den stramare Rysslandslinjen har motiverats med bland annat krisen i Ukraina, annekteringen av Krim och den försvagade säkerhetssituationen på Östersjön. Nyberg tror att Finlands mer aktiva linje mot Rysslands håll kan förklaras med skillnader i ideologi och identitet, samt den gemensamma landsgränsen. – Skillnaden (Sveriges) till Finland och Norge är helt otrolig för Finland och Norge har alltid haft kopplingar och vi har en lång gemensam gräns. Tanken om att vi inte skulle diskutera med ryssarna är helt omöjlig för oss, säger Nyberg. Moderaternas Hans Wallmark, som är ledamot i den svenska riksdagens försvarsutskott anser att skillnaderna i Ryssland-frågan har ökat mellan Finland och Sverige. – De 2–3 senaste åren har man kunnat se att vi glider isär just i förhållningssättet, hur vi förklarar Ryssland och hur vi agerar gentemot Ryssland. I grunden handlar det inte om att vi egentligen tycker radikalt annorlunda, men förhållningssätt och attityd har allt mer börjat skilja sig. ”Vi för diskussioner” Sveriges regering uppger att ryska ambassaden i Stockholm och Sveriges ambassad i Moskva fortfarande utgör grunden för de diplomatiska förbindelserna mellan länderna. – Vi har diplomatiska förbindelser mellan de ambassader som finns och (vi) för de diskussioner som är nödvändiga. Vilka personer som är inblandade från tid till annan i de diskussionerna har jag ingen anledning att gå in på, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist till FNB. Enligt Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, har Sveriges försvarsmakt "just nu" ingen dialog eller kontakt med Ryssland. Däremot talar Bydén om möjligheten att kontakta motparten om situationen kräver det. – Att kunna lyfta telefonen och säga: det här har hänt, det här är vår uppfattning om händelsen, delar vi den eller säger vi något annat. Bydén uppger inte mer exakt i hurudana situationer man kunde agera så här. Hittas en lösning? Det är ännu oklart när relationen mellan Sverige och Ryssland kan bli bättre. Nyberg som arbetat som diplomat är åtminstone försiktigt hoppfull. – Tiden kommer säkert att ge en lösning till det här. Sverige är inte i konflikt med Ryssland, säger han. Sveriges försvarsminister betonar att det är svårt att uppnå ett "business as usual"-läge efter Rysslands annektering av Krim. – Hur det här utvecklas i framtiden, det återstår väl att se.