Vaccin mot vattkoppor tas med i det nationella vaccinationsprogrammet. Det här blev klart i samband med att riksdagen godkände budgeten för nästa år. Det här betyder att alla barn mellan 1,5 och 11 år som inte ännu haft vattkoppor kommer att erbjudas vaccin, troligen från och med nästa höst om tidtabellen håller.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppskattar att en omfattande vaccinering leder till att vattkoppor försvinner från Finland inom 2–3 år. Man har också räknat ut att vaccineringen skulle spara samhället cirka 16 miljoner euro årligen samt minska föräldraras frånvaro från jobbet med 76 000 dagar.

TBE-vaccin, som skyddar mot fästingburen hjärnhinneinflammation, kommer också in som en nyhet i det nationella vaccinprogrammet. Det här gäller ändå bara i Pargas och Simo där det förekommer många fall av sjukdomen. Vaccineringarna inleds under våren och erbjuds till alla kommuninvånare från 3 år och uppåt.

Hittills har vaccinet erbjudits bara åt dem som bor stadigvarande på Åland.