I nästa års budget vill den kristdemokratiska riksdagsgruppen begränsa skatteavdraget som gäller arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter. En begränsning av skatteavdraget för fackföreningars medlemsavgifter skulle ge staten en intäkt på 205 miljoner euro.
– Skatteavdraget för fackföreningars medlemsavgifter är svårt att förstå. Det är en kvarleva från det förflutna. Medlemmar av andra allmännyttiga organisationer har ju inte rätt att dra av sina medlemsavgifter från beskattningen, säger riksdagsledamot Peter Östman.

Han anser att det kunde vara klokt att en göra en gradvis förändring genom att först halvera skatteavdragsrätten. För att behandla alla arbetsmarknadsorganisationer lika anser Östman att även arbetsgivarorganisationernas skatteavdragsrätt bör avskaffas.

– Kyrkans medlemmar får inte motsvarande skatteavdrag, även om medlemsavgiften ofta är lika stor som löntagarorganisationernas. Dessutom har vissa fackföreningar aktieinnehav och bedriver affärs- och placeringsverksamhet på den fria marknaden. I dessa fall kan deras medlemmars skatteavdrag betraktas som ett slags indirekt företagsstöd, säger Östman.

Att halvera fackföreningars skatteavdragsrätt skulle ge staten cirka 102,5 miljoner euro år 2019. Avskaffandet av skatteavdragsrätten för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter uppskattas ge minst 25 miljoner euro till staten. Pengarna skulle KD rikta till barnfamiljer och pensionärer med låg inkomst.

Initiativet ingår i KD:s riksdagsgrupps skuggbudget för år 2019.