Jakobstads fullmäktige hade hoppats på byggstart redan i höst sedan en stor majoritet av politikerna sagt ja till den nya detaljplanen för centrumkvarteret. Men nu har Museiverket valt att besvära sig. Det skedde på fredag eftermiddag, när det bara återstod en timmes tid innan besvärstiden hade gått ut. – Vi har just skickat in besväret till Vasa förvaltningsdomstol, sade Mikko Härö, avdelningsdirektör för kulturmiljöskyddet vid Museiverket i Helsingfors. Varför valde man då att överklaga beslutet? Jo, byggnaden anses fortfarande för stor mot torget till. Stora delar av Jakobstads centrumområde är av nationellt intresse som en bebyggd kulturmiljö. Det handlar, enligt Mikko Härö, om skalan av byggnader längs torget. – Planen som fullmäktige beslutat om gör fortfarande för stort intrång i torgmiljön. Antalet våningar har minskat under processens gång. Men det räcker inte, resonerar Härö: – Ändringarna som man har gjort är främst kosmetiska. Det hade funnits möjlighet att placera byggnadens tyngdpunkt annorlunda, men man valde att inte göra det. Museiverkets Maria Kurtén är den som närmast följt planerna för Jakobstad, men hon är på semester. Härö säger att även han är väl bekant med staden. – Jag fattade beslutet att överklaga tillsammans med vår specialforskare. Tidsbristen kom emot inom Musei­verket som egentligen inte haft tillräckligt mycket tid att fundera igenom frågan. – Vi gjorde ett brådskande beslut och lämnade in överklagan för säkerhets skull. Det är möjligt att vi gör en djupare analys under nästa vecka. Härö utesluter inte möjligheten att verket kommer till en annan slutsats då. – I så fall kan vi dra tillbaka vårt besvär.