Barnen på daghemsavdelningen Silvertärnan i Kronoby är ivriga att få använda lärplattan och ta reda på var Eskil Ekorres kusin bor. QR-koderna, som finns utplacerade på golvet, ger små uppgifter – barnen ska hoppa jämfota, krypa och smyga innan de får veta att kusinen bor i byn Iselle i Italien.

Med pedagogen Desirée Böhlings och Google Earths hjälp dyker den italienska byn upp på väggen med sina hus, träd och vackra dalgång och nu får barnen hjälpa ekorren Eskil att skriva ett brev till sin kusin och beskriva hur det ser ut i Kronoby.

Nea och Melker tar lärplattan till hjälp för att klura ut var Eskil Ekorres kusin bor. QR-koderna på golvet leder dem vidare.

Lärplattorna har blivit en viktig del av vardagen i Kronobys småbarnspedagogik. Inte så att man använder dem för att sitta stilla och spela olika spel – utan som digitala hjälpmedel för kreativt skapande, lärande och dokumentation av lärprocessen.

Från att personalen förr lade in barnens teckningar och andra alster i mappar ska föräldrarna nu kunna följa lärprocessen i realtid. Appen Seesaw testas på två avdelningar – Silvertärnan i Kronoby och Daggkåpans förskola i Terjärv.

Vikarierande dagvårdsledaren Anne-Mie Ranta tycker att lärplattorna till och med kunde användas mera i småbarnspedagogiken.

I höst gör man sedan en utvärdering och appen tas eventuellt i bruk på de övriga enheterna under höstterminen.

– Tanken med Seesaw är att tydliggöra lärprocesserna och öka barnens och föräldrarnas delaktighet. Vi märker att föräldrarna vill vara delaktiga i barnens vardag och då är digitala hjälpmedel ett utmärkt sätt, säger Anne-Mie Ranta, vikarierande ledare för småbarnspedagogiken.

Tutorläraren Desirée Böhling förklarar att appen Seesaw är som en digital portfölj där man lägger in saker som barnet skapat i andra appar, till exempel en film i Imovie eller en text som barnet skrivit. Meningen är också att man ska hitta barnens olika lärstilar.

– Alla barn lär sig inte på samma sätt. En del lär sig till exempel genom att lyssna, andra genom att göra någonting kreativt, säger Ranta.

QR-koderna på golvet ger barnen olika uppdrag.

I Kronobys plan för småbarnspedagogiken sägs det att digital kompetens behövs i barnens och familjernas vardag och småbarnspedagogiken har som uppdrag att stödja barnens färdigheter på det här området.

Kronoby kommun fick sin första IKT-strategi för småbarnspedagogiken och förskolan i november. Strategin är riktgivande och ska vägleda personalen i hur man använder digitala hjälpmedel.

I åldersgruppen 0-3 år handlar det om att barnen ska lära sig hantera lärplattorna varsamt. De blir bekanta med plattans kamera och appar som Imovie och Clips. Barnen uppmuntras också att undersöka, använda och producera meddelanden.

Men lärplattorna kan också användas för att stödja barnens musikaliska, visuella, verbala och kroppsliga uttrycksförmåga, till exempel med apparna You Tube Kids och Cloud QR.

– Alla appar som är uppräknade i strategin är säkra och det finns inga spel med i strategin, säger Böhling och Ranta.

Desirée Böhling är tutorlärare för IKT-användningen i Kronobys daghem.

Desirée Böhling säger att det hör till pedagogernas uppgift att tar reda på vad man kan göra med de digitala hjälpmedlen. Användningen får inte vara för styrd.

– Det finns massor av inspiration, tips och idéer på nätet. Det är upp till vars och ens eget intresse och ansvar att ta reda på, säger Anne-Mie Ranta och tillägger att strategin redan lett till ett nytänk.

– Det är roligt att personalen vill utvecklas. Men personalen måste också få handledning – man kan inte bara förutsätta att de ska använda den digitala tekniken.

Enligt IKT-strategin kommer saker som källkritik och digital etikett med i bilden i åldern 3-5 år. Barnen får också lära sig att söka information på nätet. När man går ut på promenad kan man till exempel ta reda på vilka fåglar man ser. I 3-5-årsåldern övar barnen också lekskrivning och -läsning med hjälp av digitala medel.

I förskolan får barnen lära sig mera om källkritik och sanningsenligheten i reklam och media. Till exempel att det finns program och appar som man kan manipulera bilder med. Förskolebarnen ska också få handledning i att använda medier på ett ansvarsfullt sätt.

Tärningar med QR-koder.

Med program som Power Point, Clips, Imovie och Book Creator får barnen skapa bilder på olika sätt och med olika verktyg och material. De inspireras också att skapa egna berättelser och sagor digitalt.

För de flesta barnen i Kronoby är lärplattorna ingen nyhet.

– Det gäller för oss att visa att det finns andra möjligheter med dem än att spela spel, säger Desirée Böhling.

Småbarnspedagogiken och förskolan i Kronoby har inlett ett nytt samarbete med skolornas tutorlärare för informations- och kommunikationsteknik med målet att göra en ny strategi som sträcker sig ända från småbarnspedagogiken till årskurs nio.