Alla österbottniska landskap får nu samma begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med tisdag får inte fler än tio personer samlas, och även då ska alla säkerhetsåtgärder vara på plats. En kraftig rekommendation är dessutom att undvika samlingar helt och hållet, om de inte är alldeles nödvändiga.

22.12 – 17.1.

Så länge gäller begränsningen på tio personer.

 

Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland kommer med sitt nya beslut särskilt med tanke på jul- och nyårshelgen, då man vet att människor rör sig mer. Nationellt sett är smittoläget allvarligt, och en snabb försämring av läget är möjlig var som helst i landet, skriver RFV i sitt beslut.

En begränsning på 20 personer infördes i början av december, och den har haft effekt. Men inte tillräckligt, anser RFV. Alla sjukvårdsdistrikt i västra och inre Finland är i accelerationsfasen.


Regionförvaltningsverkets beslut är ett förbud, och gäller tillställningar där publik har fritt tillträde, alltså marknader, konserter, pjäser, matcher och även demonstrationer. Folksamlingar av fortgående karaktär och privata tillställningar kan RFV inte begränsa. Vad gäller dessa har Vasa sjukvårdsdistrikts och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts coronagrupper redan tidigare utfärdat en stark rekommendation om att gränsen är tio personer.

Regionförvaltningsverket ger också rekommendationer: "All närkontakt med andra människor som inte är nödvändig är skäl att undvika, även under julfirandet."