Det är en stor satsning, och kanske oväntad med tanke på att mediebranschen under flera år kämpat med sjunkande intäkter. Men för HSS Media har det ändå gått ganska bra, säger vd och chefredaktör Niklas Nyberg.

– Vi har haft goda år på sistone och har en stabil grund att stå på.

Så nu går det österbottniska mediehuset ut och rekryterar fem nya journalister till sina tre tidningar. Utgångspunkten är att det blir två till Vasabladet, två till Österbottens Tidning och en till Syd-Österbotten. Rekryteringen inleds nu.

5

journalister rekryteras, två till VBL, två till ÖT och en till Sydin.

 

– Det här möjliggör ännu mer spets och djup i vår bevakning, det är allt tydligare att kvalitativ och genomarbetad journalistik intresserar och skapar engagemang och mervärde, säger Niklas Nyberg.


Det räcker ändå inte enbart med en stabil ekonomisk grund. Coronaåret har också inverkat på satsningen. Dels väntade koncernen med vissa investeringar på grund av det osäkra läget i fjol, dels har HSS Media liksom många andra kommit i åtnjutande av det extra stöd som gavs av Traficom som ett slags coronastöd till medierna uttryckligen för journalistiken. Pengarna går på det här sättet direkt vidare till prenumeranterna.

– Att använda stödet, som var relativt ovillkorat, till att förbättra resultatet i stället för att satsa och investera på framtiden var aldrig ett alternativ, säger Nyberg.

HSS Media håller samtidigt på att rekrytera ytterligare en person till kundservicen, så det är sammanlagt sex nya jobb som nu skapas.

– HSS Media är ingen liten aktör i Österbotten och vi ha även en roll som arbetsgivare och sysselsättare. Nu bidrar vi till ökad sysselsättning i regionen, säger Nyberg.

"Det är många som troget finns med oss i vått och torrt. Det här är ett sätt att försöka ge mer, skapa ännu bättre och vassare nyhetsprodukter."

 

Mest ser han ändå rekryteringen som en satsning på de betalande prenumeranterna.

– Det är många som troget finns med oss i vått och torrt. Det här är ett sätt att försöka ge mer, skapa ännu bättre och vassare nyhetsprodukter.

Mediebranschens utmaningar är inte över, konstaterar Nyberg, det är fortfarande svängigt. Men HSS Media har enligt honom försökt hålla en offensiv inställning till utmaningarna genom att satsa på nytt och på kärnan – journalistiken.

– När man får chansen att satsa och investera så bör man ta den.