|

Biskop Åstrand om kyrkans ansvar i vaccinationsfrågan: "Ingen konflikt mellan vetenskap och tro"

Det finns ingen konflikt mellan vetenskap och tro, de kan mycket väl förenas. Det här är ett motbudskap till de konspirationsteorier som odlas på olika håll, säger biskop Bo-Göran Åstrand. Zoom
Foto: Arkiv/Siw Högnäs

Det finns ingen konflikt mellan vetenskap och tro, de kan mycket väl förenas. Det här är ett motbudskap till de konspirationsteorier som odlas på olika håll, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Det hör inte längre till kyrkans roll att informera om vaccin i sina predikningar, men visst har kyrkan en tydlig uppgift att lyfta ansvarsfrågan som var och en bär på. Det allmänna vaccinmotståndet är inte religiöst motiverat, men konspirationsteorier finns, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Innan du fortsätter...

Tack vare våra prenumeranter kan vi fortsätta leverera kvalitativa lokalnyheter. Bli prenumerant du också!

1 månad för 1€ Fortsätt till artikeln

I en uppmärksammad insändare i Helsingin Sanomat har Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo tagit ställning för vaccinering mot covid-19.

Laajasalo skriver att alla människor som kan vaccinera sig bär ett samhälleligt ansvar. Han anser att de som inte vaccinerar sig agerar både själviskt och omoraliskt.

I insändaren betonar Laajasalo också att kyrkan historiskt sett haft en viktig roll i olika vaccinationskampanjer – på 1800-talet var det prästernas uppgift att i sina predikningarna tala om vaccinationernas fördel, öka medvetenheten bland församlingsmedlemmarna och att skingra rädslan.

Men vilket ansvar har kyrkan i den aktuella vaccinationsfrågan? VBL/ÖT ringde upp Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand för att diskutera saken.

Annons
Tidigt i intervjun slår Åstrand fast att vaccinationstvång inte är lösningen på något.

– Men däremot så tycker jag att det är väldigt viktigt att diskutera den här ansvarsfrågan. Vad innebär det att man låter bli att vaccinera sig, säger han och ger exemplen överbelastade intensivvårdsavdelningar och andra nödvändiga vårdåtgärder som blir framflyttade.

– Och då kommer vi in på den frågan att vilket är ansvaret var och en bär.

Åstrand tror att oviljan till att vaccinera knappast beror på okunskap men mera troligt en åsikt om att vaccin inte är aktuellt för en själv.

– Och så finns det en mindre grupp i samhället som aktivt odlar konspirationsteorier, och inte bara allmänt låter bli att ta vaccinet utan aktivt sprider desinformation. Och på den vägen bedriver en slags skrämselpropaganda, vilket jag tycker är mycket illa. Det är ännu värre än det att man tänker att man inte går och vaccinerar sig.

Biskop Bo-Göran Åstrand ser allvarligt på den desinformation om coronavaccinet som sprids via konspirationsteorier.
Foto: Arkiv/Eva-Stina Kjellman

Biskop Bo-Göran Åstrand ser allvarligt på den desinformation om coronavaccinet som sprids via konspirationsteorier.Kyrkans roll i att informera, inte bara i vaccinationsfrågor utan också i andra sjukvårdsrelaterade fall, har förändrats. Den historiskt viktiga rollen finns inte kvar på samma sätt.

– Predikstolen var på ett sätt en nyhetsförmedling där lokalt aktuella saker lyftes fram och man informerade lokalbefolkningen. Och allt det där byggde på att kyrkan var en sådan aktör i samhället. Den rollen har i dag övertagits av professionella institutioner – allt från sjukvården, skolväsendet och annan informationsförmedling. I dag har vi andra institutioner som sköter de här sakerna, och ska göra det.

"Det som kyrkan har gjort är att också lyfta fram, ur ett teologiskt perspektiv, det som förkunnas på många ställen i våra församlingar i dag och som också är vår kyrkas hållning, nämligen att tro och vetenskap mycket väl kan förenas och inte står i ett motsatsförhållande."

Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift

 

Även om kyrkans roll inte är den samma som den historiskt sett varit, betyder det inte att kyrkan på något sätt står utanför samhällsdebatten. Åstrand betonar att det fortfarande är väsentligt att kyrkan tillsammans med andra gör en gemensam insats.

– Det som kyrkan har gjort är att också lyfta fram, ur ett teologiskt perspektiv, det som förkunnas på många ställen i våra församlingar i dag och som också är vår kyrkas hållning, nämligen att tro och vetenskap mycket väl kan förenas och inte står i ett motsatsförhållande.

– Och ur kyrkans perspektiv så lyfts det fram i olika sammanhang att vi ska se läkar- och vårdvetenskapen som Guds goda utsträckta hand till oss människor. Där finns ingen konflikt mellan vetenskap och tro, de kan mycket väl förenas. Det här är ett motbudskap till de konspirationsteorier som odlas på olika håll. Det här uttrycks på många olika sätt i våra församlingar och i kyrkan överlag. Där ser jag att kyrkan fortfarande har en viktig roll.

"Vi är helt enkelt beroende av vad andra människor väljer att göra eller inte göra. Och det är en djup etisk ansvarsfråga."

Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift

 

Har vi som medmänniskor en skyldighet att ta vaccinet för att skydda andra? Åstrand betonar återigen att vaccinet inte får inskränka på individens frihet.

– Men däremot kan man resonera, och ska resonera, långt utgående från det perspektivet att vad är jag beredd att göra för min medmänniska.

Pandemin har tydligt visat hur beroende vi är av varandras agerande och vilja att få stopp på ett dödligt virus.

 – Vi är helt enkelt beroende av vad andra människor väljer att göra eller inte göra. Och det är en djup etisk ansvarsfråga.

Åstrand kopplar den etiska frågeställningen till den gyllene regeln: "allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem".

– Den gyllene regeln visar ju tydligt att vi har ett ansvar för varandra. Och den som medvetet låter bli att vaccinera sig så bör ju ställa sig frågan att vad innebär mina handlingar för mina medmänniskor där jag rör mig och där jag går fram. Ur en etisk synvinkel framstår då oviljan att vaccinera sig som ett själviskt handlande.

Om jag nu tittar ut över Borgå stift så skulle jag säga att man inte hittar motståndet religiöst motiverat i någon högre grad, säger biskopen och tar stöd av forskning från Åbo Akademi.
Foto: Arkiv/Ann-Sofie Långvik

Om jag nu tittar ut över Borgå stift så skulle jag säga att man inte hittar motståndet religiöst motiverat i någon högre grad, säger biskopen och tar stöd av forskning från Åbo Akademi.Finns det ett motstånd och en ovilja att vaccinera sig inom de som hör till kyrkan?

– Om jag nu tittar ut över Borgå stift så skulle jag säga att man inte hittar motståndet religiöst motiverat i någon högre grad.

"Om jag nu tittar ut över Borgå stift så skulle jag säga att man inte hittar motståndet religiöst motiverat i någon högre grad."

Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift

 

Åstrand tar stöd av forskning från Åbo Akademi som antyder på att det inte finns några religiösa grunder till vaccinmotstånd.

– Däremot så finns det också i en del kyrkliga och religiösa kretsar ett slags konspirationsteoretiskt betingat motstånd. Och det är inte i sig religiöst eller kyrkligt betingat utan det handlar om en världssyn som finns i en del kretsar, också globalt. Man tänker sig att det är en ny slags världsordning som stiger fram, och att vaccineringen är ett led i att underordna sig den nya ordningen som tar bort människors frihet. Det finns också på finlandssvenskt håll i små kretsar. Men den är inte speciellt kyrkligt betingad.

Biskop Bo-Göran Åstrand uppmanar de som ännu inte låtit vaccinera sig att noga reflektera över vad det innebär.
Foto: Arkiv/Kevin Åkerlund

Biskop Bo-Göran Åstrand uppmanar de som ännu inte låtit vaccinera sig att noga reflektera över vad det innebär.Hör det till kyrkans, och i det här fallet, Borgå stifts uppgift att ta ställning till den här diskussionen att vaccinera sig eller inte?

– Jag skulle säga så här att, tittar jag på stiftet men också vår kyrka överlag så är det vår gemensamma uppgift att tillsammans med andra aktörer i samhället tydligt lyfta fram ansvarsfrågan och att vi har ansvar för varandra, och att vårt eget handlande påverkar andra människors liv i allra högsta grad.

Biskop Bo-Göran Åstrand avslutar med en uppmaning.

– Min uppmaning till den som ännu inte har låtit vaccinera sig så är att slå sig ner en stund och noga reflektera över att vad innebär mitt handlande när jag låter bli att tillsammans med andra göra gemensam sak för att stävja den här situationen. Jag skulle också säga att i ljuset av gyllene regeln – om man skulle ha varit en människa som blivit smittad och är svårt sjuk, vad skulle man då ha önskat att andra omkring skulle ha gjort? Förmodligen skulle svaret vara att man skulle önska att de man mötte hade vaccinerat sig.

Mest läst senaste veckan