Öppna hjärtan, öppna sinnen och öppna dörrar gäller både i Gamlakarleby svenska metodistkyrkas vardag och fest. Församlingen fyller 140 år i dag (lördag).

Det grundades nämligen en metodistförsamling i staden redan år 1883.

– Den svenska missionären K J Lindborg åkte över till Vasa och tog sig så småningom både upp och ner längs med kusten. Han kom hit till Gamlakarleby och började knacka dörr. Snart fanns det en liten grupp som samlades och blev en församling, berättar Sarah Tiainen.

Hon är ansvarig äldste i församlingen som i dag har ett femtiotal medlemmar på pappret. I praktiken är de aktiva medlemmarna dock färre.

– Vi har en kärngrupp på fem familjer och några personer till.

Församlingen var lite större efter millennieskiftet men folk flyttade bort, lockades till andra rörelser som uppstod och efter pandemin har få återvänt till den röda tegelkyrkan på Långbrogatan.

– Metodistförsamlingen i Karleby har aldrig varit jättestor. Men vi tror att det finns en plats och en uppgift för oss. Vi ger inte färdiga svar, utan vi vill vandra tillsammans med människor och hjälpa dem att upptäcka sitt eget sätt att leva ut sin tro.

Metodistkyrkan

  • Tillhör den evangeliska kristendomen och värdesätter förnuftet och den moderna vetenskapen vid sidan av Bibeln. Betonar personlig tro och praktisk tillämpning av tron i vardagen.
  • I Finland finns omkring 1 000 svenskspråkiga metodister i 13 församlingar. Den finskspråkiga kyrkan är ungefär lika stor. Internationellt har metodistkyrkorna 40 miljoner medlemmar.
  • Metodistkyrkan härstammar i England och USA. Den första församlingen i Finland grundades i Vasa år 1881.
  • Firar årskonferens i Karleby 31.8–3.9. Årsonferensen är kyrkans årsmöte.
  • Källa: Finlands svenska metodistkyrka

Då covid-19 slog till mot samhället gick även metodistkyrkan in för digitalt program. Man nådde många, men Sarah Tiainen säger att man samtidigt miste något centralt.

– Det blev envägskommunikation. Gudstjänsten är så mycket mer än att lyssna till en predikan. Den är något du upplever med alla sinnen och som alla som deltar i gudstjänsten skapar tillsammans.

Metodisterna poängterar den personliga tron och upplevelsen, men också gemenskap och socialt ansvar.

De progressiva värderingarna har påverkat bland annat nattvarden. I den får man delta oberoende av ålder, religiös tillhörighet, dop eller konfirmation. Alla som tror på Jesus får vara med.

Genom tiderna har metodisterna varit lekmannabetonade. Man poängterar också det rationella och att medlemmarna ska tänka själva, ifrågasätta och utforska.

– Vetenskap och tro är sällan i strid med varann. Jag ser inga problem med att tro på Bibelns skapelseberättelse och att vetenskapen säger att det tagit flera miljoner år att skapa jorden.

Gamlakarleby svenska metodistkyrka fyller 140 år. Annika Enlund-Piirto, Sarah Tiainen, Eddie Piirto, Tobias Elfving och Jenny Jansson ser fram emot festligheterna.

Sarah Tiainen beskriver metodisterna som en hybrid mellan den lutherska kyrkan och frikyrkorna.

– Som minoritetskyrka på ett minoritetsspråk påverkas man förstås av de andra strömningarna. Vi delar tillräckligt stor del av vår syn på sådant som dop, prästvigsel och vad nattvarden är för att till och med i avtalsform kunna samarbeta med evangelisk-lutherska kyrkan.

Det innebär bland annat gemensam söndagsskola, ekumeniska samlingar och att man vid behov använder varandras utrymmen. Under kyrkhelgen ordnas ofta program i Metodistkyrkan och en del av höstens årskonferens firas i Mikaelsalen.


Årskonferensen är Finlands svenska metodistkyrkas årliga mötes- och festhelg. Den ordnas i år i Karleby från 31 augusti till 3 september. Förutom det officiella årsmötet finns så varierande programpunkter som pastorsmöte, föreläsning om kyrkans historia, akrobatik, konferenskör och konsertkväll vid Rock and Roll Diner.

De största festligheterna infaller under lördagens festkväll då man firar församlingens 140 år med husband, kör, spex och tal av bland annat Kaikka Växby som på 1960- och 1970-talen var församlingens andra kvinnliga pastor.

– Den som vill dela med sig av sina minnen får gärna ta kontakt på förhand. Vi har redan fått in bland annat gamla bilder från cafe Thomas i slutet av 1970-talet.

Sarah Tiainen visar en bild av Emanuelskyrkan som revs på 1970-talet. Ett par år senare byggdes den nuvarande metodistkyrkan på samma plats.

Alla tillställningar är öppna för allmänheten. Årskonferensen avslutas på söndagen med gudstjänst och lunch.

Att man sitter inne i kyrkosalen och äter tillsammans hör till det normala i metodistkyrkan i Karleby. Sedan ett tjugotal år tillbaka är salen nämligen inredd som ett cafe med flera bord och en soffgrupp i hörnet. Ungefär en gång i månaden samlas församlingen för att laga mat och äta tillsammans.

Jubileumsåret till ära har man beställt ett nytt altarbord.

– Men några kyrkbänkar ska vi inte ha här.


På söndagarna hålls gudstjänster, på onsdagarna bönesamlingar, på somrarna hemma hos-träffar och varannan vecka "ungdomshäng" där alla tonåringar som vill får vara med, äta mellanmål, göra läxor och diskutera.

Då Sarah Tiainen och de andra i församlingsrådet beskriver verksamheten låter den familjär och inkluderande. Den internationella moderorganisationen United Methodist Church devis om öppna hjärtan, öppna sinnen och öppna dörrar gäller i allra högsta grad även här på Långbrogatan.

Sarah Tiainen hoppas att de låga trösklarna ska locka fler att knacka på dörren.

– Vårt problem är nog att folk inte riktigt vet om att vi finns. Men vi har den bästa teologin för vi kombinerar det bästa av flera världar.