Fazer Konfektyr återkallar ett parti Karl Fazer Crunchy-chokladstänger eftersom det finns risk att produkterna kan innehålla smörjmedel som används på produktionslinjen.

Produktåterkallelsen gäller följande parti: Karl Fazer Crunchy 55 g -chokladstycksak med bäst före datum 19.8.2024.

Smörjmedlet är smak- och luktfritt, så man kan inte på egen hand veta om det förekommer i produkten. Smörjmedlet är godkänt för användning i livsmedelsproduktion och för enstaka livsmedelskontakt. Det har fastställts en maximigräns för tillåten halt av medlet.

Fazer kompenserar för redan inhandlade produkter om man gör reklamation genom bolagets kundtjänst. Produkterna kan vid behov också returneras till Fazer Konfektyr.