– Mycket av vårt liv följer inkörda tankebanor och andras exempel. Filosofen vill att vi ska tänka själva, utanför tanke- och livsströmmen där allt går på automatik. På det sättet kan jag komma närmare frågor som är viktiga för mig och hitta meningsfulla svar. Vad tänker jag på riktigt?

Det säger Camilla Kronqvist, universitetslektor i filosofi och global etik. Hon är en av fyra experter som besvarar läsarnas och lyssnarnas frågor om sex, relationer och personliga och existentiella frågor på VBL:s och ÖT:s sajter, appar, tidningar och i podden Handen på hjärtat.

"Om vi tänker att våra relationer inte har en fast form utan formas hela tiden beroende på vad vi gör, kanske vi också får tro att de kan utvecklas i en god riktning även om någonting skorrar på vägen."

Camilla Kronqvist

Förra veckan satte Camilla ett filosofiskt filter på tidigare frågor om låg självkänsla kopplad till sex, om föräldraskap och att vilja känna större närhet till vår partner.

I dagens poddavsnitt fördjupar hon resonemanget tillsammans med Jeanette Östman: Finns det en mystisk eller magisk dimension i de här frågorna som gör det svårt att förhålla sig analytiskt till dem?

– Att tänka på och försöka tala om den här dimensionen kan fördjupa vår förståelse för våra relationer, för kraften som kärlek kan ge oss. Vi kanske börjar förstå hur djupt förbundna vi är till varandra. Hur våra viljor inte bara är våra egna utan djupt förbundna med hur vi uppfattar våra relationer till andra.

Filosofin kan hjälpa oss att förstå vilka slags problem vi står inför i mellanmänskliga relationer. Vad som är bra med dem, varför de är viktiga för oss och varför vi behöver dem. Men också vilka slags utmaningar de skapar.

– En relation är inget som slås fast en gång. En relation är levande på samma sätt som vi är levande. Det finns minst två parter i en relation, och vi delar liv.

Vi lever alltså i ständig förändring. Det är möjligt att tillvaron öppnar upp sig mera men också att den sluter sig. Livet kommer med både glädjeämnen och påfrestningar. Frågan är hur vi relaterar till det här som individer och som part i en relation.

– Om vi tänker att våra relationer inte har en fast form utan formas hela tiden beroende på vad vi gör, kanske vi också får tro att de kan utvecklas i en god riktning även om någonting skorrar på vägen.

Du kan lyssna på podden via vår poddsajt, Apple podcasts och Spotify.