Enligt Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef för Dagens Nyheter, har HSS Medias tidningar en nyckelroll för svenskspråkig kultur i Österbotten.

– Vi tror att Bonnier News och Dagens Nyheter kan skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av journalistiken samt en långsiktig utgivning av tidningarna, säger Wolodarski i ett pressmeddelande.

Affären innebär att Bonnier News köper samtliga aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse (HSS).

– Försäljningen till Bonnier News tryggar den svenskspråkiga tidningsutgivningen i Österbotten och skapar ytterligare långsiktiga förutsättningar för kvalitetsjournalistiken att utvecklas, säger Stefan Wikman, styrelseordförande i HSS och fortsätter: Bonnier News är en resursstark, mycket erfaren och professionell ny ägare som med sina resurser kan stärka tidningarna.

Här kan du se presskonferensen som ordnades vid Vasabladet på onsdagen:

Anders Eriksson, vd för Bonnier News, säger i pressmeddelandet att bolaget känner en stolthet för att ta över ansvaret som ägare av HSS Media:

– Koncernen är välskött, lönsam, har kommit långt i sin digitala transformation och har framförallt en stark position och viktig uppgift i det österbottniska samhället. Genom att tillföra kompetens och kraft, till exempel genom att dra nytta av Bonnier News gemensamma plattformar, teknik- och produktutveckling hoppas vi kunna stärka såväl HSS Medias journalistiska som kommersiella position ytterligare.

Peter Wolodarski är affärsområdeschef och chefredaktör för Dagens Nyheter. Niklas Nyberg är vd och chefredaktör på HSS Media. Till vänster hänger porträttet av Harry Schauman som grundade den stiftelse som äger tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.

I villkoren för affären ingår en utgivningsgaranti, som innebär att Bonnier News kommer att ge ut tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten i minst tio år framöver.

Niklas Nyberg, chefredaktör och vd för HSS Media ser att Bonniers News värderingar rimmar väl ihop med det som styrt HSS Medias arbete.

– Vi vet att Bonnier News och Dagens Nyheter är otroligt måna om journalistiken i stort och de är också kända för en stark vilja för att bevara lokaljournalistiken. Det här går hand i hand med våra egna värderingar. Vi ser fram emot att våra tidningar kommer in i ett större sammanhang som ger ett mervärde för våra österbottniska läsare, exempelvis genom att Bonnier News tidningar kan vara en del av våra tidningars prenumerationsutbud.

Tom Westermark, styrelseordförande för HSS Media Ab, Peter Wolodarski, affärsområdeschef och chefredaktör för Dagens Nyheter och Stefan Wikman, ordförande för Harry Schaumans Stiftelse.

För Bonnier News innebär förvärvet också ett tydligt kulturellt åtagande.

– Bonnier News har en tydlig vision i att som långsiktig medieägare värna det fria
ordet och oberoende journalistik, men även att bidra till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle. HSS Medias verksamhet ligger helt i linje med den visionen och är dessutom en betydande bärare av den finlandssvenska kulturen, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Även lokalradiostationen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing ingår i affären.

Affären förutsätter godkännande av Konkurrens- och konsumentverket.

HSS Media håller en presskonferens om affären klockan 11.30 i dag.

Fakta om bolagen

  • Harry Schaumans Stiftelse (HSS) är grundad 1933 och har som uppgift att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. HSS förvaltar en förmögenhet om cirka 80 miljoner euro placerad i fastigheter och värdepapper. HSS har varit tidningsägare sedan 1988 då stiftelsen köpte Vasabladet.
  • HSS Media-koncernen bildades 1997. I koncernen ingår tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, samt den tvåspråkiga radiokanalen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing.
  • HSS Medias omsättning år 2023 var cirka 17 miljoner euro och koncernen sysselsätter ca 140 personer.
  • Bonnier News är Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern, helägd av Bonnier Group AB, i sin tur ägd av familjen Bonnier med en publicistisk tradition sedan år 1804. Bland koncernens över 200 varumärken finns några av Sveriges största och mest välkända tidningar så som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri.
  • Bonnier News är, genom Dagens Nyheter, tillsammans med den finländska föreningen Konstsamfundet ägare till Hufvudstadsbladet Ab med tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland (under namnändring till Borgåbladet).