Extremt lärorikt. Så sammanfattar Martin Norrgård sina drygt två år som stadsdirektör i Nykarleby. I maj lämnar han posten för att bli direktör för Österbottens största samkommun, Söfuk (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur).

Han medger att det blir ett mera abrupt slut än han hade tänkt sig.

– Tanken var ju nog att jag skulle vara kvar betydligt längre än så här. Men ibland kommer det chanser i livet som man inte kan tacka nej till, säger han.

Martin Norrgård börjar sitt nya jobb den 13 maj. Innan dess ska han hinna med både en intensiv slutspurt i Nykarleby – framför allt med stadens bokslut och en utredning av fastighetsbehovet – och vara föräldraledig en månad då familjens tredje barn snart kommer till världen.

Nykarleby söker ny stadsdirektör

  • Martin Norrgård beviljades avsked av stadsfullmäktige den 7 mars och tjänsten som stadsdirektör lediganslogs den 8 mars.
  • Nu söker man en ny "dynamisk och engagerad" direktör som uppfyller följande behörighetskrav: högre högskoleexamen, utmärkta kunskaper i svenska i både tal och skrift, god förmåga i finska i tal och skrift, påvisad arbetserfarenhet inom organisations- och personalledning. Kännedom om offentlig förvaltning och ekonomi räknas som en merit.
  • Ansökningstiden går ut den 1 april. Den nya stadsdirektören tillträder den 1 juni eller enligt överenskommelse.

Är det något du ännu hade velat hinna slutföra?

– Massor! Vi har många stora saker på gång och det kommer nog säkert att kännas som att man inte blev riktigt klar. Jag kommer att sakna att få jobba med den konkreta samhällsutvecklingen och speciellt den tekniska sidan, nu när det verkligen börjar hända saker här.

Adapa skulle ge välbehövlig injektion

Han syftar framför allt på plastfilmstillverkaren Adapas kommande etablering i Nykarleby. I början på mars gav fullmäktige grönt ljus för att staden bildar ett fastighetsbolag med Adapa som flyttar sin verksamhet med drygt 60 anställda från Jakobstad till Nykarleby. Fastighetsbolaget köper i sin tur Foxstocks industrihall på stadens norra industriområde och har också beviljats bygglov för tillbyggnader – en investering på totalt 12 miljoner euro.

För Martin Norrgård, som varit en drivande kraft för att ro allt i hamn, är det här det enskilt största projektet han jobbat med under sin tid som stadsdirektör.

– Det är ett jättebeslut för Nykarleby och det var också något som länge påverkade mitt eget beslut om jag skulle söka Söfuk-jobbet eller inte.

Han säger att en industrietablering som Adapa skulle vara en välbehövlig injektion för staden om den blir verklighet.

– Vi kan inte längre förlita oss på att pälsnäringen ska ge ekonomin ett uppsving. Nu skulle vi i stället få en helt ny näring som kunde bilda ett plastkluster tillsammans med Prevex, det vore inte helt fel. Hållbar plast kommer ju ändå inte att försvinna i första taget.

Han hoppas också att etableringen skulle kunna ge ringar på vattnet i form av mera jobb för olika sorts service och underleverantörer – och överlag sända positiva signaler till andra företag och eventuella inflyttare.

Tiden i Nykarleby får ett mera abrupt avslut än Martin Norrgård först hade tänkt sig. Nu ser han fram emot att få jobba konkret med bildningsfrågor och med hela Österbotten som arbetsfält.

Ekonomin största utmaningen

Det är på många sätt ett annorlunda Nykarleby Martin Norrgård nu lämnar efter sig, jämfört med när han blev vald till stadsdirektör hösten 2021.

– Då var det högkonjunktur, coronapandemin började vara över och folk såg ljuset i tunneln. Men så kom Rysslands invasionskrig, inflation och byggnadskostnader som sköt i höjden. När jag började jobba i mars 2022 kändes det nästan som att det svängt över en natt.

– På varje seminarium som jag sedan deltagit i som stadsdirektör har det sagts att vi har haft för mycket pengar att leva med och att snart dras snaran åt – och där är vi nu.

Det har nu gällt att anpassa verksamheten till minskade statsandelar och minskande skatteintäkter, en tung process att dra för den som har det ekonomiska ansvaret.

– Det är ju förstås lätt för mig som stadsdirektör att sitta och ta till sig de här nyheterna hela tiden eftersom det hör till mitt jobb, men för den enskilda arbetstagaren och den som driver sin egen sektor är det kanske svårare att acceptera att verkligheten plötsligt ser annorlunda ut.

– Så en stor utmaning har nog varit att få alla att förstå att man inte håller hårdare i pengarna för att man är en elak person, utan för att man helt enkelt har ett ansvar. Och jag har lärt mig att ingen annan kommer att hålla i pengarna om du inte gör det själv. Du måste ta rollen som den där "kniido".

"Jag har lärt mig att ingen annan kommer att hålla i pengarna om du inte gör det själv. Du måste ta rollen som den där 'kniido'."

Martin Norrgård

Satsning på personalen

Martin Norrgård säger att även om de här utmaningarna är genomgående i samhället överlag, så tror han att hans – och politikernas – beslut och ekonomiska ramar kommer att synas i Nykarleby.

– Vi har satsat mera på personalen och på att den ska orka, men varit mera restriktiva med investeringspolitiken. Till exempel har staden väntat med skolinvesteringar och valt att göra en fastighetsutredning för framtida beslut.

Att göra Nykarleby stad till en mera attraktiv, men också hållbar, arbetsgivare är ett utstakat mål i den uppdaterade kommunstrategin som blev klar i höstas. Som ett led i detta har man arbetat aktivt för bättre arbetsförmåner, och framför allt en bättre företagshälsovård för stadens anställda.

– Det här är något som kommer att synas för den enskilda arbetstagaren. Det är förstås svårt att konkurrera med arbetsgivare inom den privata sektorn, men nu kan vi åtminstone konkurrera med lite bättre arbetsförmåner för vår personal.

Martin Norrgård säger att det gäller att vara proaktiv för att få Nykarleby att blomstra, både vad gäller företagsetableringar och inflyttning.

– Och dessa saker får vi enbart genom att vara attraktiva för framtida arbetsplatser och som arbetsgivare själva.

Det händer mycket i Martin Norrgårds liv de kommande veckorna. Familjens tredje barn väntas anlända ungefär i månadsskiftet och innan dess ska Nykarleby stads bokslut förhoppningsvis vara klart. Däremellan ska familjen också hinna flytta in i sitt nybyggda hus i Sundom.

Positivt mottagande

Han tycker själv att han blivit väl emottagen i Nykarleby.

– Det har nog nästan bara varit positivt. Folk har haft låg tröskel för att ta kontakt och det är väldigt många som kommit fram och pratat, så det är roligt.

Kritiken i vissa kretsar mot att stadsdirektören själv inte bor i staden har han försökt att inte ta personligt. Men han är något bekymrad över hur man i Nykarleby ser på stadsdirektörsrollen.

– Det känns som att man glömmer det som är det viktigaste den här personen ska göra. Det är ändå ett så pass viktigt ämbete att man ju inte väljer någon till det som inte vill jobba för Nykarlebys bästa. Och tiderna har förändrats; man jobbar jättemycket internt och mera modernt, stadsdirektören är inte längre den där personen som går på varje kulturellt och idrottsligt evenemang och håller tal och klipper band. Det är mycket annat arbete som ska göras.

Han säger att kvällarna då han själv pendlat hem till Vasa faktiskt gett honom mycket energi.

– Då har jag kunnat lämna jobbet bakom mig på riktigt. Det går inte att vara anonym här men det kan jag vara i Vasa, och som småbarnspappa är det viktigt för att få vara på aktiviteter med barnen och bara vara pappa.

Några snabba frågor till Martin Norrgård

  • Vad tar du med dig från Nykarleby och tiden som stadsdirektör? Först och främst min ekonomiska kunskap som vuxit enormt här. Och så kanske lite förmanstips och -trix.
  • Vad är du mest stolt över? Att vi ruskade om vår kommunstrategi ordentligt. Och att vi nu har en företagsetablering på gång. Det är i den här riktningen jag hoppas det ska fortsätta.
  • Har du några goda råd till din efterträdare? Att inte ta för givet att allt som sägs vara på ett visst sätt faktiskt är det. Man måste våga ifrågasätta varför vi gör på ett visst sätt och ändra på gamla mönster om de inte fungerar – och det börjar i det här rummet. Att våga förändra saker i en organisation gör också att den blir mera tidsenlig.

Artikeln har publicerats i Nykarlebyposten den 20 mars.