Projektet Distanshubben landade vid Juthbacka strax efter att Ing-Marie Ohls började som projektkoordinator på Stiftelsen Juthbacka.

– Det sammanföll bra med en konceptidé jag hade om en "herrgårdshubb". Distanshubben bevisade att det fanns efterfrågan på den typen av tillfällen - så det var toppen att de dök upp, och då var det bara att fortsätta ordna dessa sammankomster, men under ett eget namn.

Herrgårdshuben är ett samarbete mellan Nykarleby stad och Stiftelsen Juthbacka. Staden står för hyran av lokalen och bjuder på förmiddagskaffe medan stiftelsen sköter det praktiska. Senaste gången var det rekordmånga som anmälde sig, säger Ohls.

– Då var vi femton stycken. Hubben har återkommande besökare, men varje gång är det åtminstone ett nytt ansikte på plats.

Ronny Haglund ställer sig redo för ett distansmöte.

När kaffepausen avslutats förflyttas sorlet till andra våningen. Sedan avtar det, så att alla ska få arbetsro, säger Ronny Haglund.

– Spelreglerna är så, där uppe är man tyst och pratar gör man på kaffepauserna och lunchen.

Som fastighetschef för Biltema rör han sig i Norden och jobbar bara på distans. Han har deltagit i nästan varje tillfälle Herrgårdshuben ordnat.

– Jag ställer mitt liv så att jag kan komma. Det är ett sätt att knyta kontakter i Nykarleby. Man får den sociala biten.

Herrgårdshubben är ett sätt att komma i kontakt med olika personer och det kan leda till nätverkande och samarbeten, säger Ing-Marie Ohls.

Hubben handlar om gemenskap och har samtidigt en samhällsstöttande funktion, säger Ing-Marie Ohls.

– Det är för den som är sugen på att byta arbetsmiljö. Jag tycker man blir kreativ när man får komma till historiska miljöer också, så jag älskar det här.

Konceptet går väl ihop med vem Nykarlebyborna är, säger Ohls.

– Det finns så mycket drivkraft och företagaranda. De är duktiga på innovation och att spåna idéer.

Uppfattningen bland flera av deltagarna är också att man får mycket gjort.

– Sorlet till trots kan man hålla fokus de tider man ska arbeta. Att vi samlas driver igång kreativiteten, säger Ohls.

Att vara ensamföretagare kan vara ensamt. Här får Ove Lillas träffa folk inom olika branscher.

Vid arbetsstationerna sitter en av "hubbarna"; Ove Lillas. Som grafiker, norrskensfotograf och ensamföretagare är det roligt att komma ut och se folk, säger han.

– Jag är jätteglad åt det här. Det gör inget att vi inte är i samma bransch. Vi försöker ge varandra arbetsro men samtidigt får man alltid hjälp med något problem.

Nykarleby är ett litet ställe där man känner de flesta, men man träffar ändå inte alla, säger Frank Sandqvist. – Man dras hit. Jag är gärna här.

Också Frank Sandqvist ställer sig positivt till konceptet.

– Jag tycker det här är ett bra initiativ och vill därför stödja det genom att vara med.

Han är deltidsanställd på Nykarleby innovation center (NIC), en ideell förening som också erbjuder gemensamma arbetsmöjligheter.

– För tillfället har vi en mindre lokal som rymmer nio personer. Vi är i ett mellanskede nu men precis som här vill vi skapa en miljö för likasinnade, minska på kunskapsflykt och stödja entreprenörskap.

Han har varit med förmiddagar för att få gjort de saker som inte kräver maskiner på hemmakontoret.

– I ungefär två timmar sitter jag här och jobbar på det som är aktuellt, säger Sandqvist, som också har en programmeringsfirma och ett företag inom märkningsproduktion för industriföretag med sin bror.

– Som egenföretagare är man en eller två personer. Det är inte så socialt men här får man samma gemenskap som om man jobbade på ett större företag. I pausen kan man brainstorma idéer. Man dras hit. Jag är gärna här.

Alla är välkomna till hubben, säger Ing-Mari Ohls. Man måste inte vara Nykarlebybo för att komma och testa på konceptet.

Ronny Haglund njuter av möjligheten att arbeta på det här sättet, samtidigt förstår han utmaningarna för arrangörerna. Han har tidigare varit fastighetschef på Korsholms kommun och var med när Korsholm bestämde sig för att testa på att ordna en hubb.

– Då konstaterade jag att det finns utrymmen som inte är i effektivt bruk.

Nykarlebyborna är lite tröga för nyheter och testar förhoppningsvis på att testa hubben så länge den fortsätter, säger Haglund, som hoppas att staden förstår att det är till nytta att konceptet fortsätter.

– Att vi träffas här gagnar Nykarleby. Det ger ringar på vattnet och mitt i allt kan en idé göra att två företag gagnas vilket skapar mer skatter för staden. Att staden hyr det här och betalar för kaffe kommer belöna sig om fem år, det tror jag.

Även om de flesta i hubben är Nykarlebybor stänger inte Herrgårdshubben dörren för någon, säger Ohls. Haglund är inne på samma spår.

– Jag har bjudit med kompisar hit, en av dem kommer från Korsholm nästa gång. Från Korsholm till Karleby - välkomna!

Hubben fortsätter men den är på tillfällig turné på grund av herrgårdens takrenovering.

– Vi kommer hålla på till maj och kanske juni, beroende på efterfrågan från deltagarna, men därefter blir det ett sommaruppehåll. Vi har försökt styra det till andra historiska miljöer.

Artikeln har publicerats i Nykarlebyposten den 15 maj.