Sex olika vägar i Nykarleby finns med på NTM-centralens lista över vägar som förbättras i sommar. Bland annat kommer en bit av Riksväg 8 söder om Ytterjeppo, Norra Munsalavägen, Vexalavägen och Monäsvägen att få ny beläggning.

Enligt Ville-Petteri Luomanen, sakkunnig inom väghållning på NTM-centralen i Södra Österbotten, inleds beläggningsarbetena i Nykarleby under maj månad och beräknas preliminärt pågå fram till midsommar.

Nykarlebyvägar som förbättras i sommar

  • Riksväg 8 mellan Sandås och Ytterjeppo: Ny beläggning. Totalt cirka 9 kilometer.
  • Norra Munsalavägen: Ny beläggning. Totalt cirka 6 kilometer.
  • Myrbackavägen, Munsala: Förbättringar i konstruktionen samt ny beläggning. Cirka 1 kilometer.
  • Vexalavägen: Förbättringar i konstruktionen samt ny beläggning. Cirka 7 kilometer.
  • Monäsvägen: Förbättringar i konstruktionen samt ny beläggning. Cirka 9,2 kilometer.
  • Kantlaxvägen: Förbättringar i konstruktionen samt ny beläggning. Cirka 1,6 kilometer.
  • Förbättringar i konstruktionen innebär bland annat att vägens bärförmåga förbättras. Dessutom utförs dräneringsarbeten, som grävning av diken och byte av trummor där det behövs, vilket också ökar livslängden på den nya beläggningen.
  • Källa: NTM-centralen i Södra Österbotten/Ville-Petteri Luomanen

NTM-centralen har i år betydligt mera pengar att reparera vägar för än tidigare år. Detta tack vare det reparationsskuldpaket på 32,9 miljoner euro som riksdagen beviljat.

Totalt finns det i år 41,5 miljoner euro tillgängligt för reparation av vägnätet i de österbottniska landskapen. Det räcker till cirka 400 kilometer väg – vilket är nästan tre gånger mera än i fjol. Det gör att man den här gången även kan reparera vägar i det lägre vägnätet som varit i dåligt skick redan i många år.

400

kilometer österbottnisk väg får ny beläggning i sommar. Det är tre gånger mer än i fjol.

Det betyder också att till exempel Vexalavägen och Monäsvägen, som även fick 430 000 euro i julklappspengar från riksdagen i fjol, nu kan förbättras i sin helhet.

– De pengarna skulle ha gett cirka fyra kilometer ny asfalt. Tack vare reparationsskuldpaketet kan de här vägarna nu åtgärdas helt och hållet, säger Ville-Petteri Luomanen.

De här vägarna får ny asfaltbeläggning mellan maj och midsommar.

Också Norra Munsalavägen ska äntligen få ny beläggning.

För trafikanternas del gäller det att vara beredd på att beläggningsarbetet kan orsaka en del störningar samt köbildning. På de livligaste landsvägarna försöker man ändå utföra arbetet på de tider när trafiken är lugnare, i vissa fall under natten.

Från NTM-centralen ber man dem som rör sig på vägarna att ha tålamod och att vara uppmärksamma på avvikande trafikarrangemang. Mellan Ytterjeppo och Sandås kommer det att finnas en följebil som hämtar och leder bilköerna från vägspärrarna och förbi vägarbetsplatsen. På vägar i det lägre vägnätet, till exempel Vexalavägen och Monäsvägen, dirigeras trafiken i det ena körfältet med hjälp av trafikljus.

På vägarbetsplatserna gäller sänkta hastighetsbegränsningar. Man påminner också om att ta det försiktigt eftersom vägarbetare även kan röra sig till fots runtomkring arbetsmaskinerna.

Artikeln har publicerats i Nykarlebyposten den 15 maj.