Hur tycker du det går med sorteringen av bioavfallet? Komposterar du, använder du papperspåse eller bioplastpåse? Och har du blivit van vid det nya och tycker att det fungerar, eller kämpar du?

Svara på vår enkät, vi vill höra dina erfarenheter och åsikter!