När en patient är livsfarligt sjuk borde lagen endast tillåta behandlingsformer som har visat sig vara trygga och effektiva. Det skriver riksdagsledamot och medicine licentiat Päivi Räsänen (KD) i en insändare till Helsingin Sanomat.

Alternativmedicin och vaccinmotståndare är vanliga i utvecklingsländer och bland en outbildad befolkning, inleder Räsänen. Men vad är det som får utbildade medborgare med tillgång till hälsovård att vända sig till alternativmedicin, frågar hon. Gemensamt för den brokiga skaran av alternativa behandlingsformer är att det inte finns vetenskapligt bevis på att de fungerar, menar Räsänen.

Vissa anser att alternativa vårdformer fungerar. Problemet är när vården förorsakar allvarliga hälsokonsekvenser eller försenar tillgången till effektiv vård, vilket har skett i Finland. Enligt Räsänen är det från konsumentskyddets synvinkel ohållbart om löften om vårdens effektivitet saknar täckning.


I synnerhet i svenskspråkiga Österbotten har man fått dille på att marknadsföra silvervatten som en hälsoprodukt som bromsar spridning av bakterier och virus. Vattnet marknadsförs också åt barn och gravida, skriver Räsänen.

I ett Yle Spotlight-program berättar en mamma att hon har gett silvervatten åt sitt barn genom nappflaska, ett fall som polisen nu undersöker. Det finns enligt Räsänen inga belägg för att silvervatten ger några hälsofördelar. Bara några matskedar kan leda till förgiftning. Silvret samlas i kroppen, bland annat i hjärnan och i ett växande foster.


Räsänen påtalar också de ideologiska orsakerna till vaccinmotståndet. Vacciner är de mest lönsamma och betydande hälsoinvesteringarna genom medicinens historia. Genom dem har man kunnat övervinna dödliga sjukdomar och räddar årligen två till tre miljoner barn, skriver hon.

Ju större del av befolkningen som vaccineras, desto svagare blir epidemin och desto bättre klarar sig personer med svag motståndskraft.


Enligt Räsänen behöver Finland lagstiftning som berör alternativmedicin, exempelvis enligt den svenska modellen. I Sverige får ingen utan lagstadgad hälsovårdsutbildning sköta cancersjuka, gravida eller barn under åtta år.

När det handlar om en livsfarlig sjukdom borde lagen endast tillåta effektiva och tillräckligt säkra vårdformer, sammanfattar hon.