Samtliga fall har sitt ursprung från den kända smittkedjan som fick sin början på första maj-brunchen vid Mustakari i Karleby, meddelar Soite i ett pressmeddelande.

Just nu sitter totalt 920 personer i karantän som följd av det växande antalet smittor. Utöver den siffran har även ett hundratal personer frivilligt satt sig i karantän.

På grund av den rådande situationen i regionen påverkas verksamheten vid Möcs, Mellersta Österbottens centralsjukhus. Man kommer bland annat att skära ner i antalet planerade operationer vid sjukhuset. Soite kommer även att begränsa besök vid sina enheter. 

Beslut om området är i spridningsfasen

Som en följd av den eskalerande smittspridningen samlas den regionala coronastyrgruppen i dag, söndag, för att utvärdera situationen. Frågan är nu om man ska fatta beslut om att området är i spridningsfasen. Just nu är epidemins fas i Soites område i accelarationsfasen.

Det är framförallt bland unga personer i Karleby och Kannus som coronaviruset nu sprids. Coronastyrgruppen kommer även att mötas med bildningsnämnden i Kannus för att diskutera eventuella åtgärder i skolorna. I Juhani Vuorisen koulu i Kannus har man redan övergått till distansstudier på grund av smittspridning i skolan.