Karleby stad följer coronastyrgruppens rekommendationer som gäller spridningsfasen. Stadens styrgrupp har tagit beslutet att gymnasierna börjar med distansstudier från och med måndag. Detta motiveras med att coronaviruset sprids kraftigt bland unga just nu inom Soites område.

Även Kronoby gymnasium följer de nya rekommendationerna och undervisar på distans från och med i morgon måndag. Studerande och hemmen är informerade, liksom trafikanter, mat- och städfunktioner.

– Vi följer schemat och håller kontakt via Wilma. Lektionerna hålls till en del via Teams, säger Viola Storbacka, rektor i Kronoby gymnasium.

Årskurs 7-9 i Karleby övergår till distansstudier från och med tisdag. Vårdnadshavare och elever meddelas via Wilma om hur det ska gå till. Årskurs 7-9 i Kronoby fortsätter med närundervisning.

Karleby stad ber unga att undvika all fritidsaktivitet som går ut på att samlas, för att minska att coronavirussmitta sprids. Inom idrott- och hobbyverksamhet blir det stopp i verksamheterna.

Rekommendationen att bära munskydd, då epidemin är i spridningsfasen, rör alla över 12 år i offentliga rum, grundutbildningen, kollektivtrafiken och sådana situationer där det är omöjligt att hålla distansen.

Småbarnspedagogiken och skolorna i årskus 1-6 i Karleby fortsätter som normalt. Stadens personal, de som kan, övergår till distansarbete. Även möten hålls på distans.