De 11 fallen hör till den breda, kända smittkedjan som fick sin start på en brunch i Karleby på första maj. Soite meddelar att personalen gör sitt bästa för att spåra smittfallen, och på individnivå lyckas detta nu till 70 procent. I 90 procent av fallen vet man att personen smittats på en viss plats eller vid ett visst evenemang.

 

I går, måndag, gjordes det högsta antalet test på en dag under hela pandemin inom Soite. 917 tester togs och nu är det hårt tryck på analyserna vid laboratoriet. Det innebär att testsvaren dröjer. 2,9 procent av coronatesterna är positiva för tillfället.

135 coronafall har konstaterats de senaste 14 dygnen och incidensen per 100 000 invånare för den tiden är uppe i 174. Fortfarande vårdas en person på Mellersta Österbottens centralsjukhus på grund av covid-19.

 

En plats har satts till på listan över exponerade platser, det är Kaustbytravet fredag den 14 maj kl. 16.30-18. Alla dessa platser listas nu på en skild sida på Soites coronawebbplats.