Eleverna i alla Karlebys skolor för årskurs 7–9 har haft distansundervisning sedan tisdagen den 18 maj. Karleby stad uppmanar alla att söka sig till coronatest även om symtomen är lindriga.

Karleby stad fattade tidigare beslut om att idrottsanläggningarna skulle vara stängda och all hobbyverksamhet på paus till den 23 maj. Det här förlängs nu till den 1 juni enligt den regionala covid-19-myndighetsgruppens rekommendation.

Bokade turer har ställts in och den hobbyverksamhet som staden ordnar för barn och unga har avbrutits. Uteidrottsplatserna får användas men man måste följa begränsningarna för sammankomster och coronasäkerhetsanvisningarna. Staden rekommenderar att man inte använder omklädningsrummen.

Stadshuset och kommundelkontoren hålls också stängda till den 1 juni. Kundbetjäningen fungerar per telefon och e-post samt via elektroniska kanaler. Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas enligt den på förhand angiven tidtabellen, det vill säga inleds på onsdag.