Löfs fungerar som underleverantör för metallindustrin i regionen och utför olika typer av målningar. Företaget är fortfarande ett familjeföretag men har i dag 27 anställda och en omsättning som ligger kring 2,4 miljoner euro. Företaget har lyckats växa lönsamt även i tider av ekonomisk osäkerhet och det var också en av motiveringarna till varför företaget tilldelades priset. Företagarpriset har delats ut varje år sedan 1975 och det ges till framgångsrika företag verksamma i Jakobstadsregionen. I fjol gick priset till djurfodertillverkaren Mush och året innan fick Lundagård priset.