Under förra veckan bekräftades 103 nya fall av covid-19 inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites område. Veckan innan var siffran 26. Det innebär att incidenstalet stiger från 59 till 167.

 

Största delen av de smittade är ovaccinerade eller saknar fullt vaccinskydd. Endast 40 procent var redan i karantän. Smittan går för tillfället att spåra i 85 procent av fallen.

För tillfället vårdas 7 personer för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Av dem behöver 2 personer intensivvård.

Förra veckan togs 1 622 coronavirustest. Infektionsöverläkare Marko Rahkonen var förra veckan orolig för att färre kommer att ta coronatest under julen. Soite påpekar i sitt veckomeddelande på måndagen att coronatestningen är öppen som vanligt hela julen. Man kan boka tid till testning antingen via Soites webbplats eller per telefon.


På måndagen uppdaterade Soite även coronavaccinationsmätaren. Av alla invånare över 12 år i Mellersta Österbotten och Kronoby har 89,1 procent fått en dos coronavaccin. Andelen som fått två doser är 84,7 procent och andelen som fått tre doser är 25,8 procent.

Av personer över 60 år har redan 60 procent fått tredje dosen.

 

Institutet för hälsa och välfärd THL har förkortat den minsta rekommenderade perioden mellan andra och tredje dosen. Nu kan alla invånare över 60 år och de som hör till en riskgrupp få den tredje dosen redan då det förlöpt tre månader från den andra.

Soite kommer också att börja ge coronavaccin till barn i åldern 5 till 11 år innan nyår.


På grund av den stora efterfrågan på covidintyg har Soites telefonlinjer gått heta och det har tidvis varit svårt att komma fram. Soite uppmanar sina kunder att i första hand själva skriva ut intyget från Mina Kanta-webbplatsen.

Via Mina Kanta kan man ladda ner sitt covidintyg, men det går också att ta en skärmdump av intyget och spara på telefonen.