Det finns vissa grundsjukdomar som kan öka risken för svår covid-19 hos barn och därför har Institutet för hälsa och välfärd rekommenderat att dessa barn ska få coronavaccin. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt dit Karleby och Kronoby hör inleds de här vaccineringarna på måndag.

Det handlar bland om barn som i de allra flesta fall redan har en pågående kontakt till Soites barnsjukhus och går på regelbundna kontroller, till exempel har fått organ- eller stamcellstransplantation, har kraftig övervikt (BMI över 30), downs syndrom, diabetes ett eller två eller kroniska lung- eller leversjukdomar.

Den som bor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och är osäker på om ens barn hör till en riksgrupp kan kolla upp saken med den läkare som vårdar barnet, eller kontakta barnöverläkare Andreas Blanco Sequeiros.

Barnen i åldern 5-11 år får Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty, men i en mindre dos än vuxna.

 

Soite ordnar walk in-vaccineringar utan tidsbeställning för barn i riskgrupp vid Soites barnsjukhus på måndag 27.12, tisdag 28.12 och torsdag 30.12. Mer info finns på Soites coronawebbplats.

Det går också att boka tid till vaccineringarna i januari. Då är det vaccinationsplatserna i Karleby och Kannus som gäller. Bokningar ska göras på nätet via Soites egenvårdstjänst, där alla lediga tider läggs in senast på julafton.