Tills nu har smittspårarna inom Soite ringt upp alla som fått ett positivt svar på sitt coronatest. Men nu ökar det dagliga antalet smittade så mycket att man inte hinner med. Enligt Institutet för hälsa och välfärds statistik konstaterades 21 nya fall i Karleby på tisdagen och 5 i Kronoby, men det kan finnas en viss eftersläpning i de siffrorna. Soite meddelade på måndagen att 11,4 procent av de test som nu tas är positiva, vilket är rekord för hela pandemin.

På grund av den kraftiga ökningen i antalet nya fall meddelar Soite att man från och med tisdagen skickar ett textmeddelande till de smittade i stället för att ringa upp. Meddelandet innehåller instruktioner om när man ska kontakta sjukvården.

Soite slutar nu också använda Buddycare-appen för uppföljning av symptom hos dem som är i karantän. 

Den som är smittad ska undvika närkontakt med andra under minst tio dagar. Den som har haft lindriga symptom och minst två symptomfria dagar när isoleringen är slut behöver inte kontakta Soites infektionsenhet. Har man symptom ännu efter tio dagar ska man ta kontakt med smittskötare på telefonnummer 0408042781. Försämrat smak- eller luktsinne och rethosta räknas inte som symptom som kräver att man tar kontakt i slutet av sin isolering.

Om symptomen är lindriga och den smittade inte tillhör någon riskgrupp kan man lugnt vänta ut sjukdomen hemma. Soite har på sin coronawebbplats information om hur man bäst tar hand om sig själv hemma.

Den som har ökad risk att drabbas av blodpropp behöver kontakta smittskötare.  Också den som arbetar inom vården och varit i jobb 48 timmar innan symptomen började ska ta kontakt.

Soites coronarådgivningstelefon är öppen varje dag klockan 8 till 16 och dit är telefonnumret 06 828 7499. Övriga tider kan det allmänna journumret 116 117 användas för vuxna. Barnjourens nummer 06 826 4444 för barn upp till 16 år är i bruk dygnet runt.

Soite uppmanar alla att undvika onödiga besök på centralsjukhuset i Karleby. På avdelningarna och bäddavdelningarna gäller att max två till tre personer får komma på besök under besökstiden.