Soites coronaberedskapsgrupp, som liksom myndighetsgruppen hade möte på onsdagen, beslöt att lätta på karantänsreglerna för skolbarn.

Ett skolbarn som smittats av coronaviruset sätts i isolering, men klasskamraterna sätts inte i karantän utan kan fortsätta i närundervisning som vanligt.

Beredskapsgruppen informerar också om att det stundvis är rusning vid Soites walk in-vaccineringar. Därför uppmanar man folk att söka sig till vaccinering vid tider då det ofta är lugnare, vilket är i slutet av vaccineringsdagen och i slutet av veckan. 

Coronavaccineringen inom Soite pågår just nu för alla över 5 år.