Veckans coronavirussammanfattning från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite är dyster läsning. Antalet nya fall förra veckan var 321, en stor ökning från föregående veckas 190 nya fall och veckan före det 104. Det innebär att incidenstalet ökat från 380 till 650. Förra veckan togs ungefär 2 200 coronatest och 14,6 procent var positiva.

En person har under förra veckan avlidit av covid-19 inom Soites område.

För tillfället vårdas en person för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. Det är färre än förra veckans tre coronapatienter. Men på grund av många fall av andra infektionssjukdomar som RS-virus är belastningen på sjukhuset ändå större nu.

 

På grund av de
allt fler coronafallen hinner smittspårningen i regionen inte med just nu. Man har inte resurser att ringa upp alla coronasmittade, de kontaktas i stället per textmeddelande för tillfället. I meddelandet till smittade finns instruktioner som bör följas. Bland annat ska man undvika närkontakt med andra i minst 10 dygn. De som endast har lindriga symptom och mot slutet av sin isolering är symptomfria i två dagar behöver inte kontakta Soite innan isoleringen avslutas.

Soite avvaktar för tillfället med nya rekommendationer och följer med instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd THL, regionförvaltningsverket och Social- och hälsovårdsministeriet. Alla aktuella rekommendationer finns på Soites webbplats.


Soites statistik över coronavaccinering har också uppdaterats. Av alla regionens över 12-åringar har nu 89,5 procent fått första dosen, 85,6 procent andra dosen och 39,9 procent tredje dosen.