Soite har uppdaterat sina karantänsregler enligt de senaste direktiven från social- och hälsovårdsministeriet.

Den som insjuknar i covid-19 i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt ska isolera sig i minst tio dagar. Men det här gäller inte längre den som fått 2-4 vaccinsprutor och det har gått minst en vecka sedan den senaste, och inte heller den som tidigare insjuknat i covid-19 och efter det fått minst en vaccinspruta för minst en vecka sedan. För dessa räcker nu fem dagars isolering.

Den som bor i ett hushåll med en smittad måste vara i karantän i tio dagar, från den dag en familjemedlem senast insjuknat. Men har personen 2-4 vaccindoser eller själv har haft covid-19 inom sex månader så räcker fem dagar.

Enligt Soite ska den som fått positivt svar på ett självtest beakta det på samma sätt som ett officiellt positivt test från sjukvården, oberoende av symptom. Om symptomen är kraftiga, den som insjuknat hör till riskgrupp, är gravid, jobbar inom vårdbranschen eller behöver testsvar för ett karantänsintyg eller covidintyg så kan man ta ett officiellt test hos hälsovården för att säkerställa resultatet.

Den som smittats kan återgå till vardagen när hen är symptomfri och isoleringstiden gått ut. Att vara symptomfri innebär att febern är borta och övriga symptom minskat betydligt.

Om symptomen fortsätter vara kraftiga ska den som insjuknat ta kontakt med smittskötaren inom Soite för en bedömning av om isoleringen måste fortsätta. Torr hosta eller förändrat smak- och luktsinne räknas inte som orsak att förlänga isoleringen.

Råd för att vårda sin coronavirusinfektion hemma och reglerna för karantän och isolering finns på Soites coronawebbplats. (hittills endast på finska)