Den regionala covid-19-myndighetsgruppen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt föreslår för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att de tuffa restriktioner som nu gäller i distriktet luckras upp stegvis. I stället för att max tio personer får samlas inomhus föreslår gruppen att om alla har egen sittplats ska arrangörerna få ha 75 procent av dessa platser i användning.

När det gäller samlingar utomhus och hobbyverksamhet anser man att inga restriktioner alls behövs. Gruppen vill att paragraf 58 d fortsätter vara i kraft, det vill säga att de som upplåter sina lokaler för samlingar måste ha en plan för hur risken för smittspridning kan minimeras.

Regionförvaltningsverkets restriktioner är i nuläget i kraft till den 20 februari och gäller tills nya besked kommer från RFV. Alla restriktioner och rekommendationer som gäller i området finns på Soites coronawebbplats.

Incidenstalet inom Soite är i dag 1570 per 100 000 invånare de 14 senaste dygnen och har legat på en hög nivå de senaste två veckorna. Ändå är det bara en del av smittfallen som kommer med i den officiella statistiken, eftersom invånarna i huvudsak uppmanas ta självtest.

För tillfället vårdas fyra patienter med covid-19 på Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Ingen av dem behöver intensivvård.

Det är främst personer under 50 år som smittas av viruset.