Incidensen per 100 000 invånare för de senaste 14 dagarna är 1 575 inom Soites område och sammanlagt 1 200 fall har konstaterats under de två veckorna. 6 patienter vårdas för tillfället på Möcs på grund av covid-19.

Soites coronaberedskapsgrupp har möte varje torsdag, men från och med nästa vecka skickas rapport ut till medierna bara om det finns något speciellt att informera om. Soite fortsätter att informera om coronaläget på måndagar då man uppdaterar lägesbilden och på onsdagar, då covid-19-myndighetsgruppen har sitt möte.