Coronaläget inom Mellersta Österbotten och Kronoby förvärrades ytterligare förra veckan. Hela 823 nya fall av coronasmitta bekräftades, jämfört med 788 veckan innan. Det innebär att incidenstalet stiger från 1 858 till 2 081.

För tillfället vårdas 15 patienter för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. Ingen av dem behöver i nuläget intensivvård.


Förra veckan togs 1 708 coronatest, varav 48 procent var positiva. Eftersom Soite rekommenderar självtest i första hand är det totala antalet smittade i Mellersta Österbotten och Kronoby ändå omöjligt att upskatta.

Soite rekommenderar att alla som har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga feber, snuva eller hosta, gör ett självtest. Om symptomen fortsätter ska testet upprepas ett par dagar senare.

En person som testat positivt men i grunden är frisk och endast har lindriga symptom behöver inte kontakta Soite. Den som fått positivt självtest bör dock isolera sig i hemmet i minst 5 dagar från testsvaret, och under tiden undvika kontakt med andra personer. Noggrannare anvisningar finns på Soites webbplats.


Nu har 90,5 procent av invånarna över 18 år inom Soites område fått första dosen coronavaccin, 88,3 procent andra dosen och 64,8 procent tredje dosen.