Långa vårdköer och många timmars väntar vid jouren. Det är verkligheten inom den offentliga vården och allt fler väljer allt fler att teckna privat sjukförsäkring.

Det är främst antalet sjukförsäkringar riktade till vuxna som växte i antal under fjolåret. Antalet sjukförsäkringar till barn minskade i antal, enligt intresseorganinsationen Finanssiala.

Hur resonerar du och hur ser läget ut i din familj? Delta i vår enkät och berätta. Du kan vara anonym ifall du vill.

Frågorna hittar du här.

Enkäten är stängd och tar inte längre emot svar.