Det innebär att rävskinnen ligger kvar på en stabilt olönsam nivå. Den två dagar långa rävauktionen inleddes med försäljningen av typerna blue shadow och blue frost, som tillsammans med blårävsskinnen står för de viktigaste rävtyperna för de finländska rävuppfödarna.

Blue Shadow verkar nu vara bäst i klassen. Utbudet på 50 000 skinn såldes för ett medelpris på drygt 54 euro, vilket är en liten uppgång jämfört med juniauktionen. Försäljningsprocenten stannade på 83 procent. Dock såldes blueshadow av lägre kvalitet, eller breeders och lowgrades, slätt.

Av bluefrostskinnen (25 000 st) såldes inte ens hälften av skinnen (47 procent) till det blygsamma medelpriset på 39,40 euro.

Ryssland och Turkiet har historiskt sett stått för de största inköpen av bluefrost.

– Nu är bägge marknaderna borta och det avspeglas också på handeln med bluefrost, säger Björn Eriksson, affärs- och kvalitetschef på Saga Furs.

För de turkiska köparna handlar det om att Turkiet förbjudit införsel av råa, eller oberedda, pälsskinn i rädsla för fågelinfluensan.

– De få turkiska köpare som finns på plats i auktionshuset och som också gjort inköp räknar ändå med att Turkiet inom en nära framtid kommer att häva importförbudet, säger Eriksson.

För pälsdjursuppfödarna handlar det fortsättningsvis om svidande förlustpriser. Medelpriset på rävskinn borde vara det dubbla för att täcka produktionskostnaderna för de flesta uppfödare.

Likaså måste minkpriserna stiga med minst 10 euro per skinn för att det enligt Eriksson ska gå jämt upp för minkuppfödarna.

Medelpriset för samtliga minkskinn som under försäljningssäsongen gått under klubban i Vanda ligger på 23 euro.

På onsdagen avslutas auktionen i Vanda med försäljningen av blårävsskinnen och ett ovanligt litet utbud på 200 000 skinn.

I juni var blårävsutbudet 317 000 skinn, av vilket 58 procent såldes till ett medelpris på 45 euro.