Juridiskt handlar sjukhemmen i Nykarleby och i Kristinestad om två helt skilda enheter eller stiftelser med egen ekonomi, men med det gemensamma marknadsföringsnamnet Geritrim och en gemensam vd i Tony Westerlund.

Verksamheterna är allmännyttiga, det vill säga icke vinstdrivande.

– Sett till verksamheten, omsättningen, personalen och klientplatserna är sjukhemmen väldigt lika, Kristinestad med 22 platser och Nykarleby med 22 platser som kan utökas till 24, säger Tony Westerlund.

Fastigheterna är nästan jämngamla, eller från år 1990, då Bottenhavets sjukhem invigdes och 1991, då Nykarleby sjukhem invigdes.

– Det är skuldfria fastigheter, byggda med statliga pengar och som inte heller har någon reparationsskuld – tvärtom. I utmärkt skick för sin ålder, säger Westerlund.

Varken avdelningsskötare Stina Westlin, vd Tony Westerlund eller läkaren Maria Krokvik begriper nedmonteringen av rehabiliteringsvården för de äldre i Österbotten då den i stället borde satsas mera på om allt fler äldre ska bo hemma länge.

Också om formuleringen i stiftelsernas stadgar lyder lite olika så gäller i bägge fallen att stiftelsernas egendom, det vill säga fastigheterna, tillfaller staden Nykarleby och staden Kristinestad om verksamheten i sjukhemmen avslutas eller upphör.

Stiftelsernas styrelser ser dock inte nedläggning som ett alternativ utan kommer i stället att vända på varje sten för att kunna fortsätta med den rehabiliterande verksamheten. Detta trots att den absolut största kunden, Österbottens välfärdsområde för bara en månad sedan, eller den 21 augusti, meddelade att klientplatserna från geriatriska vård- och rehabiliteringsenheten i Nykarleby och i Kristinestad dras in.

– Vi blev helt tagna på sängen och dessvärre drar beskedet både snabbt och oväntat mattan under våra fötter, säger Tony Westerlund.

"Vi blev helt tagna på sängen och dessvärre drar beskedet både snabbt och oväntat mattan under våra fötter".

Tony Westerlund

vd för sjukhemmen i Nykarleby och Kristinestad

I synnerhet de senaste två åren har klientströmmarna från välfärdsområdet till sjukhemmen ökat stadigt.

– Dagligen har telefonen ringt då man frågat om det hos oss finns plats för deras patienter. Vi har till och med på allvar funderat på att utvidga verksamheten på grund av den stora efterfrågan på rehabiliteringsplatser som invaggat oss i tron på att vår rehabiliteringsverksamhet behövs i Österbotten, säger Tony Westerlund.

– Vi har absolut spelat en nyckelroll då klienter, som inte kunnat åka raka vägen hem från sjukhuset, slussats via oss för rehabilitering och hemförlovning. Något vi är bäst på i Österbotten, säger Westerlund.

Själv förstår inte Westerlund hur välfärdsområdet har råd att skära av den viktiga länk han anser sjukhemmen vara i en fungerande vårdkedja och där målet är att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt.

Med sjukhemmen satta ur spel finns i dagens läge inte någon fungerande rehabilitering till hemmet i Österbotten.

– Trots att tjänsten också ses som viktig i välfärdsområdets "Framtids- och anpassningsprogram", så har man inga planer på att ge servicesedlar för "rehabilitering till hemmet", så att privata och tredje sektorn kunde hjälpa till, säger Westerlund.

Både telefonen och vd Tony Westerlund går varm i jakten på nya kunder och samarbetspartners till sjukhemmen i Nykarleby och Kristinestad, där man på måndag inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen, eller 40 anställda i Nykarleby och lika många i Kristinestad.

Omplaceringen av de klienter som ännu finns på sjukhemmen sker i rask takt. På onsdag räknade Westerlund fyra klienter som lämnade sjukhemmet i Kristinestad för omplacering till välfärdsområdets egna enheter. I Nykarleby finns två klienter kvar och inga nya på väg.

– Varken vi eller de klienter vi vårdar har getts någon omställningstid. Och det ha kört sjukhemmen rätt in i en mycket prekär situation.

Det är fjärran från business as usual och något som Westerlund är mest besviken över.

Så vad gör ni nu?

– Vi måste hitta nya kunder och nya samarbetspartners. Vi söker på ett brett område – också utanför Österbotten. Men vi är just nu i ett knepigt läge och jag vill inte föregå händelserna när det gäller omställningsförhandlingarna som börjar på måndag och avslutas om sex veckor, säger Westerlund.

"Varken vi eller de klienter vi vårdar har getts någon omställningstid. Och det ha kört sjukhemmen rätt in i en mycket prekär situation."

Tony Westerlund

vd för sjukhemmen i Nykarleby och Kristinestad

Att koncentrera samtliga krigsinvalider, för vilka sjukhemmen i tiderna byggdes, till ett av sjukhemmen räddar ingen. I dag bor sex kringinvalider permanent på Nykarleby sjukhem och två på Bottenhavets sjukhem. Totalt finns bara 14 krigsinvalider och 120 änkor kvar i livet räknat från Sideby i söder till Öja i norr.

De yngsta krigsinvaliderna är 97 år, änkorna något yngre.

Men om inga nya samarbetspartner eller kunder hittas i en nära framtid vad händer då?

– Att lägga ner sjukhemmen i Kristinestad och Nykarleby är det absolut sista alternativet, säger Tony Westerlund.