I vår får Nykarlebyborna en helt ny chans att vara med och påverka. Staden inför nu nämligen en så kallad medborgarbudget.

Det innebär att invånarna själva får komma med förslag på vad man vill att Nykarleby ska satsa pengar på. Man kan ge idéer på saker som har ett socialt eller kulturellt ändamål och som anses vara till nytta för alla. Medborgarbudgeten kan däremot inte användas till sådant som redan hör till kommuners lagstadgade uppgifter, till exempel att hålla vägar i skick.

Totalt har staden avsatt 20 000 euro för ändamålet. Summan delas upp i två delar: 10 000 för förslag som gäller hela staden och 10 000 som är öronmärkt för ett projekt i någon av byarna. Nykarlebys förvaltningschef Anna Käcko-Englund är glad att man kunnat satsa så pass mycket pengar på detta.

– Många kommuner har till exempel en medborgarbudget på 1 euro per kommuninvånare, vilket ju i vårt fall skulle ha blivit 7500 euro. Men det räcker ju inte så långt om man faktiskt vill förverkliga något, säger hon.

– Nu kan vi också garantera att våra byar får något – vi vet ju att de haft det tufft på många sätt. Skolor har stängts och servicen har minskat, även sådan service som staden inte kan påverka som till exempel butiker och banker som stängt. Vi kan inte ge dem en ny butik, men kanske något annat.

Deadline för idéer: 31 mars

Medborgarbudgetar har införts också på andra håll i Österbotten. Till exempel i Pedersöre röstade kommuninvånarna i fjol för att använda sin budget på en ny frisbeegolfbana medan man i Korsholm gick in för att bygga ett utegym.

Anna Käcko-Englund väntar med spänning på att få se hurudana idéer som Nykarlebyborna lämnar in. Hon konstaterar att utmaningen för dem som ska ge förslag kanske kan vara att veta hur mycket saker och ting faktiskt kostar. Men man ska inte låta det avskräcka.

– Börja med att ge en idé så får vi ta ställning till vad som är möjligt. Och även om idén kanske inte kan förverkligas inom just det här projektet, så kanske den ändå kan generera något i framtiden.

Så gör man i några andra kommuner:

  • Kronoby: Inför medborgarbudget på 20 000 euro i år.
  • Pedersöre: Införde medborgarbudget på 10 000 euro i fjol. Det vinnande förslaget blev en ny frisbeegolfbana vid Pedersöre skidcentrum i Lappfors.
  • Vörå: Inför medborgarbudget på 6 300 euro (=1 euro per invånare) i år.
  • Korsholm: Införde medborgarbudget på 15 000 euro i fjol. Det vinnande förslaget blev ett nytt utegym vid Helsingby idrottsområde.
  • Vasa: Införde medborgarbudget 2020. De tre första åren var budgeten 5 000 euro, sedan i fjol är den 15 000 euro. Vinnande förslag under åren har varit en körsbärspark i Metviksparken, en blomsteräng på Vasklot, leksaker och redskap till daghem samt en plats för vinterbad i Inre hamnen.

Man har nu fram till den 31 mars på sig att lämna in idéer. I början på april går sedan en arbetsgrupp igenom alla inkomna förslag, granskar om de uppfyller kriterierna samt gör en kostnadsberäkning. Sedan får Nykarlebyborna rösta på de förslag som de vill se förverkligade och den 20 maj är det tänkt att stadsstyrelsen ska besluta om hur medborgarbudgeten fördelas bland dem som fått flest röster.

Förhoppningen är att man ska komma igång med att förverkliga projekten redan under sommaren eller på hösten.

Mera fokus på delaktighet

Anna Käcko-Englund hoppas att medborgarbudgeten ska bli ett återkommande inslag i Nykarleby. Ett uttalat mål är också att staden överlag ska bli bättre på att höra sina invånare i stora och små frågor.

Anna Käcko-Englund väntar med spänning på att få ta del av förslagen på hur Nykarlebyborna vill använda sin medborgarbudget.

I den invånarenkät som gjordes 2023 kom det till exempel fram att många Nykarlebybor upplever att de inte har så stora möjligheter att påverka. Därför valde man att i den uppdaterade kommunstrategin, som blev klar i fjol, specifikt lyfta fram det här med delaktighet och invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet.

– Det är ju invånarna som gör staden och vi vill veta vad de tycker och tänker i olika frågor. Jag tror ju att alla beslutsfattande i staden vill göra det så bra som möjligt för sina invånare men det är också viktigt att den lilla människan har en möjlighet att föra fram sina tankar och åsikter.

Hur bra är Nykarlebyborna på att komma med förslag till er?

– Jag skulle säga att det finns en bra diskussionskultur i staden. Nykarlebyborna är ganska nära beslutsfattandet och det är inte ovanligt att folk kommer upp hit och hälsar på stadsdirektören när de vill diskutera något. Dock är det ofta samma personer som hörs, nu vill vi nå även dem som vi inte ser eller hör annars.

Nykarlebys medborgarbudget – så ser tidtabellen ut:

  • 11–31 mars: Alla fast bosatta samt fritidsboende i Nykarleby kan lämna in sina förslag via ett formulär på stadens webbplats. Man kan också lämna in dem på papper i stadshuset eller på biblioteken i centrum, Munsala och Jeppo.
  • 1–14 april: En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och representanter från stadsstyrelsen går igenom förslagen och gör kostnadsberäkningar. De förslag som inte uppfyller kriterierna sållas bort.
  • 22 april–5 maj: Alla fast bosatta samt fritidsboende i Nykarleby som är över 13 år får rösta på vilket förslag de vill se förverkligas.
  • 20 maj: Stadsstyrelsen fattar beslut om hur medborgarbudgeten fördelas mellan de förslag som fått flest röster.
  • Sommar–höst: Förslagen förverkligas.

Artikeln har publicerats i Nykarlebyposten den 20 mars.