Omröstningen avslutades den 5 maj. Nu återstår bara för stadsstyrelsen att fatta beslut om hur pengarna ska fördelas bland de förslag som fått flest röster.

På staden är man nöjd över Nykarlebybornas stora engagemang kring den allra första medborgarbudgeten.

Förvaltningssekreterare Yvonne Heikkilä berättar att sammanlagt 129 personer lämnade in förslag.

– En del gav flera förslag i sitt svar, samtidigt som flera svaranden gav samma förslag.

Det var under tre veckor i mars som alla fast bosatta och fritidsboende i Nykarleby fick lämna in idéer om hur medborgarbudgeten på sammanlagt 20 000 euro ska användas. Hälften av pengarna är öronmärkta för ett projekt i någon av byarna.

Yvonne Heikkilä säger att majoriteten av förslagen anknöt till rekreation och friluftsliv och handlade om till exempel utegym, cykel- och vandringsleder samt grillplatser. Många hade också idéer om hur Andra sjön-området kan förbättras.

Förslagen fördelade sig jämnt mellan centrum och byarna, och det kom in förslag från varje by.

– Generellt kan man konstatera att ju större by, desto fler förslag.

Efter deadline gick en arbetsgrupp igenom alla inkomna förslag, granskade att de uppfyllde kriterierna och gjorde kostnadsberäkningar.

Till exempel förslag som skulle ha inneburit ökade driftskostnader för staden gick inte vidare i urvalsprocessen.

När arbetsgruppen gjort sitt urval fick alla fast bosatta och fritidsboende som är över 13 år rösta på det förslag som de helst vill se förverkligat. Totalt deltog 961 personer i omröstningen.

– Om man jämför med till exempel Korsholm där cirka 1200 personer röstat, så var röstningsaktiviteten hög i Nykarleby med tanke på att det är en mindre kommun. Vi hoppas att engagemanget håller i sig – eller till och med ökar – nästa år, säger Yvonne Heikkilä.

Stadsstyrelsen möts den 27 maj. Efter det får vi veta vad årets medborgarbudget går till.

Tanken är att de vinnande idéerna ska verkställas under hösten.

Förslagen man kunde rösta på

 • Förslag som gällde hela Nykarleby:
 • Förstoring av utegymmet vid idrottsområdet.
 • Upprustning vid Andra sjön, inkluderande uppfixning av ombytesrum, belysning, muddring och allmän uppfixning.
 • Minnesplats åt Karl-Fredrik Spolander, långvarig kommunalpolitiker som drev frågan att Nykarleby skulle få ett eget kraftverk.
 • Liten brygga vid Ljusparken för bl.a. sjösättning av kanoter, kajaker och supbrädor.
 • Förbättring av hundparken, uppdelning för små och stora hundar, belysning och högre staket.
 • Cykelstig i skogen mot Andra sjön, sommartid.
 • Parkour hinderbana vid Rummelbacken.
 • Fler evenemang i bland annat Ljusparken lämpade för samhällsgrupper, som småbarnsfamiljer, funktionshindrade och äldre.
 • Minigolfbana.
 • Figur av ortsnamnet Nykarleby som även kan användas som fotoplats för turism.
 • Förslag som gällde byar:
 • Utegym i Monå, Munsala, Jeppo, Kantlax, Hirvlax, Kovjoki eller Socklot.
 • Renovering av läktaren vid Munsala sportplan.
 • Grillkåta i Monäs, Skatan.
 • Boulebana i Monäs.
 • Linbana vid Pensala skolbyggnad.

Artikeln har publicerats i Nykarlebyposten den 15 maj.