Lokalt

Landskapsreformen

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kritiserad beredskapsgrupp ersätts av ny – nu ryms alla partier med

Efter kritik mot stor SFP-dominans i grupp som ska bereda landskapsreformen väljer man att utse en ny grupp där fler partier ryms med.

Nyhetsbild

Sipiläs vink i öppningstalet: Landskapsval tidigast i mars

SOTKAMO Jag kan inte säga när landskapsvalet hålls, men det sker sex månader efter att lagarna godkänts. Det sade Juha Sipilä som till och med vågade tala om sommarledigt.

Nyhetsbild

Skenande hyror kan ta pengar av vården

De nya landskapen betalar höga hyror för sina lokaler. Och på fyra år stiger de kraftigt, i Kajanaland med 60 procent. Någon klar plan för hur landskapen ska kunna betala finns inte.

Nyhetsbild

Henriksson: "Sipilä har insett att det inte går"

Det blir allt sannolikare att landskapsvalet skjuts upp. SFP:s Anna-Maja Henriksson tolkar statsminister Juha Sipiläs (C) tal om valet som en teknikalitet som att han insett att loppet är kört.

Nyhetsbild

Landskapet har potential att påverka utvecklingen

KARLEBY Landskapen kommer att ha resurser till sitt förfogande. Det betyder att det finns möjligheter för dem att stimulera utvecklingen, och en genomtänkt strategi är viktig. Ett seminarium kring strategin för Mellersta Österbotten har hållits i Kaustby tillsammans med olika intressenter.

Nyhetsbild

Karleby förbereder sig för landskapsval

KARLEBY Förberedelserna inför landskapsvalet har påbörjats inom Karleby stad. På måndag ska stadsstyrelsen slå fast bland annat förhandsröstningsställena.

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet ingår valförbund i Norra Österbotten

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet har ingått ett valförbund för landskapsvalet i Norra Österbotten. Partierna hoppas kunna ställa upp en full lista på 118 kandidater.

Tre nya kandidater ställer upp för Vasanejdens Gröna i landskapvalet

Vasanejdens Gröna har valt ytterligare tre landskapsvalskandidater i Österbotten.

Nyhetsbild

Päivi Nerg: Huvuddragen i landskapsreformen bra, men finns brister som man kan åtgärda senare

KARLEBY Understatssekreterare Päivi Nerg säger att beredningen av landskapsreformen är grundlig. Det är den största reformen i Finland någonsin och förslaget är förstås inte till alla delar det ideala. Hon säger att bristerna kan åtgärdas under de kommande åren då man ser hur det hela fungerar.

Nyhetsbild

Nu ska landsbygdens ställning i reformerna utredas

Stora reformer står för dörren. Men hur påverkas landsbygden? Det ska utredas i ett unikt projekt i Österbotten.

Nyhetsbild

Österbotten kan få en landskapsskatt på cirka 20 procent

I Österbotten skulle landskapsskatten vara 19,7 procent, visar uträkningar som Kauppalehti presenterar. Medeltalet i hela landet uppskattas till 18 procent.

Nyhetsbild

Birkaland kan ta över läkarhelikoptrarna – så blir kostnaden för Österbotten

På kort sikt kan Österbotten slippa betala för helikoptertjänster som man inte får. Samtidigt pekar alltmer på att det blir Seinäjoki som får en helikopter om fyra år. Då blir det dyrare igen.

Nyhetsbild

Landskapet får både vård och vägar

Vården är den stora biten som flyttar om och när landskapsreformen blir verklighet. Men också vägunderhållet får ny huvudman. Och två stora förvaltningsapparater försvinner.

Nyhetsbild

Oppositionen vill ha äkta självstyre i landskapen

Trots svidande kritik mot vårdreformen har oppositionspartierna kapitulerat inför landskapsmodellen. Men de kräver att de nya vårdansvariga landskapen får mer att säga till om. Och valfriheten måste granskas.

Nyhetsbild

Suomela efter besök på ministeriet: "Summan lever men sparkravet står kvar"

Kostnaderna för vården i Österbotten är för höga för att passa in i vård- och landskapsreformen. Exakt hur mycket som måste skäras ner är ännu oklart, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Nyhetsbild

Alla mot en i landskapsvalet: Centern lär dominera Mellersta Österbotten:

KARLEBY Valförbund kan bli aktuella i landskapsvalet för att motverka en alltför stor centerdominans. Inom Centern räknar man inte med någon egen majoritet, samarbete behövs på alla plan.

Nyhetsbild

Valfrihetsförslag garanterar inte att kundsedlar kan utnyttjas på svenska

Landskapen ska så långt som möjligt se till att de som utnyttjar kundsedlar och personlig budget får sin vård på landskapets språk. Fullständigt obegripligt, säger SFP-ordförande Anna-Maja Henriksson, som undrar hur regeringen kan föreslå en reform som inte uppfyller några av de krav som ställts på den.

Nyhetsbild

Koski vill inte kommentera

Riksdagsledamot Susanna Koski (Saml) ser ingen orsak att kommentera det nya valfrihetsförslaget. – Största orosmomentet är att EU-kommissionen inte tagit ställning till lagförslaget.

Nyhetsbild

Larsmo vinner mest på landskapsreformen

De flesta kommuner tjänar på att lämna vården ifrån sig i landskapsreformen. Men i tre österbottniska kommuner ökar trycket på att höja skatten.

Nyhetsbild

Nya Österbotten får börja med att spara – "oroande" säger direktören

2

Det nya landskapet Österbotten måste börja med att skära ner. Det gäller alla landskap, visar nya beräkningar från Finansministeriet.

Tio vill bli förändringsdirektör i Mellersta Österbotten

Tio personer har sökt tjänsten som förändringsdirektör i Mellersta Österbotten. Tjänsten som förändringsdirektör för koncerntjänsterna har sökts av fem personer.

Nyhetsbild

Vården och landskapen ger riksdagen jobb

JAKOBSTAD Anna-Maja Henriksson har utökat sin medarbetarstab. Partiordförandeskapet i kombination med uppdraget som riksdagsledamot är resurskrävande. I vår är det främst vård- och landskapsreformerna som står på agendan.

Nyhetsbild

Vårdbolag erbjuder sig köpa Pedersheim

3

PEDERSÖRE Det privata vårdbolaget Esperi Care erbjuder sig att köpa eller hyra vårdfastigheterna Pedersheim och Esselunden av Pedersöre kommun och överta ansvaret för vårdproduktionen.

Nyhetsbild

Österbottningar testar personlig budget för vård och service

1

2018 ska det testas hur det är att köpa vård och service med en så kallade personlig budget. Ungefär 200 seniorer som bor hemma och närståendevårdare är med i pilotprojektet. De frivilliga finns i Jakobstadstrakten, Närpes och Vasa.

Nyhetsbild

Landskapsbygget intensifieras

KARLEBY Ledningen för landskapsrefomen i Mellersta Österbotten delas sannolikt på flera personer då förändringsdirektör Ilkka Luoma övergår till sin nya tjänst i Uleåborg.

Nyhetsbild

Enkät: Nya landskapet ska satsa på service

Det nya landskapet Österbotten borde satsa på servicen och på att utveckla arbets- och näringslivet, visar Österbottens förbunds medborgarenkät. I enkäten fick invånarna bland annat svara på vad det nya landskapet ska satsa på i sin verksamhet.

Nyhetsbild

Frågan om folkomröstning inte ännu avgjord

2

KRONOBY Kronobyfullmäktige gick in för en kompromiss när det gäller frågan om en folkomröstning om landskapstillhörigheten.

Nyhetsbild

Strand och Suomela: Intentionsavtal kring vård behövs i Kronoby

2

Ett intentionsavtal behöver ingås mellan Österbotten och Mellersta Österbotten för att på lång sikt trygga landskapsöverskridande vård för Kronobyborna, säger Österbottens landskapsförbunds styrelseordförande, riksdagsledamot Joakim Strand och landskapsdirektör Kaj Suomela.

Nyhetsbild

Önskar Kronoby arbetsro

2

KRONOBY Kronoby kommun skulle vara värd arbetsro, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Demokratiskt fattade beslut borde respekteras.

Nyhetsbild

Hon ser Sote som en stor möjlighet

KARLEBY Företagarna ser möjligheter i sjukvårdsreformen. Det kommer att skapas behov av nya tjänster och också små företag behövs.

Nyhetsbild

Soite bolagiserar
stödtjänster

SOITE Samkommunens styrelse föreslår att ett bolag grundas för att ta hand om stödtjänsterna, i första hand kosthållet. Man hoppas att medlemskommunerna småningom kommer med i Mellersta Österbottens Stödtjänster.

Nyhetsbild

Mera tid för landskapsreformen

2

Regeringens beslut att skjuta framåt landskapsreformen till januari 2020 är välkommet hos Österbottens förbund. Det ger mera tid till planering och gör det möjligt att föra en bredare diskussion med alla berörda parter i regionen.

Nyhetsbild

Ekorosk får inte sålla hushållens bioavfall

JAKOBSTAD Ekorosks försök med en andra sållning av hushållens bioavfall har stoppats. Risken för förorening av miljön var för stor.

Nyhetsbild

Sätter fokus på samarbete

1

KARLEBY Det finns enligt landskaps­direktör Jukka Ylikarjula inget skäl att spekulera kring en landskapssammanslagning som inte behövs.

Nyhetsbild

Samarbete, inte en sammanslagning

KARLEBY Det finns enligt landskapsdirektör Jukka Ylikarjula inget skäl att spekulera kring en landskapssammanslagning som inte behövs.

Nyhetsbild

Djupsund ser många motstridigheter i reformpaketet

Statsminister Juha Sipiläs beslut att skjuta fram vårdreformen är klokt, anser Göran Djupsund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Han är ändå bekymrad över processens många hinder och skulle helst se regeringen tar sig en längre funderare.

Nyhetsbild

Ny valdag ger landskapsfullmäktige mera tid

Beskedet om att tidtabellen för landskapsreformen ändras innebär inga större förändringar för Österbotten. Det jobbas vidare på de delar av reformen som redan är klara.

Nyhetsbild

Soite säger nej till vårdkurs

1

KRONOBY Soite vill inte just nu satsa resurser på att utbilda avtalsbrandmän i Kronoby i första delvården. Det handlar om 4 500 euro.

Nyhetsbild

Hoppas på mera klarhet efter sommaren

1

Det finns så många frågor om landskapsreformen, men så få svar. Kaj Suomela hoppas att det finns något konkret att ta fasta på i slutet av sommaren.

Nyhetsbild

Lyssna till Soite på nätet

KARLEBY Nu går det att lyssna till innehållet på Soites webbsidor. Tjänsten fungerar både på svenska och på finska.

Nyhetsbild

Österbotten visar god ekonomisk balans

De stora reformerna förutsätter att ekonomin i landskapen och kommunerna anpassas. I Österbotten går allt som planerat.

Nyhetsbild

Mera pengar till landskapet

KARLEBY Landskapet kan i princip köras i gång genast med en temporär förvaltning och finansieringen är ordnad.

Nyhetsbild

Gröna uppmuntrar till att bli pilotlandskap

De Grönas ordförandekandidater anser att pilotlandskap kunde löna sig för Österbotten. Däremot är de skeptiska till motivet med valfrihetsförsöket.

Nyhetsbild

Folkomröstningen bordlades i Kronoby

KRONOBY Det blir nya fullmäktige som får ta ställning till om man ska ordna en folkomröstning om ett landskapsbyte. Kommunstyrelsen bordlade frågan i måndags.

Nyhetsbild

Kommuner riskerar sina kreditbetyg

KARLEBY Landskapsreformen kan försvaga kommunernas ekonomiska ställning om egendomen måste överlåtas till landskapen utan ersättning.